U Federaciji je više od 430.000 penzionera.

Prosječna samostalna penzija iznosi 545,01 KM, najniža je 424,43 KM, zagarantovana 531,86 KM, dok je najviša penzija 2.174,48 KM.