- Svi korisnici će dobiti boračke naknade za mart na nivou februarskih. Riječ je o 83.589 korisnika porodične i lične invalidnine. To su dakle porodice šehida i poginulih boraca i ratni vojni invalidi. Zatim, 4.821 naknada za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i 14.097 demobilisanih boraca će dobiti egzistencijalnu naknadu, ostaje pet KM po mjesecu provedenom u oružanim snagama - rekao nam je Bukvarević i dodao:

- Naše opredjeljenje je da dostignuti obim prava nećemo umanjivati, da su za nas borci i porodice šehida i poginulih boraca jedne od najznačajnijih kategorija građana Bosne i Hercegovine. Koliko god budemo mogli u Vladi FBiH, učinit ćemo sve da budu uštede na drugim pozicijama, a da se ne umanjuju naknade za borce i boračke kategorije. Evo, mogu kazati da za mart mjesec isplata za svih 102.507 korisnika boračkih naknada će biti na nivou kao i za februar. I mi smo završili unos u trezor i očekujemo da, kao i svakog mjeseca, oko 10. u mjesecu bude isplata - rekao nam je Bukvarević.

Upitali smo Bukvarevića šta će biti sa egzistencijalnim naknadama za demobilisane borce mlađe od 57 godina. Da li je taj proces zaustavljen po kantonima zbog koronavirusa.

- Ne, taj proces nije zaustavljen. Kao što je poznato, prije dva-tri dana Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela Uredbu o egzistencijalnoj naknadi za demobilisane borce mlađe od 57 godina. Dakle, oni su drugi kanton, nakon Goraždanskog. Prema mojim informacijama u Sarajevu i Tuzli je to u formi nacrta usvojeno na skupštinama kantona. Ja sam na telefonskim vezama sa kantonalnim ministrima i sa Koordinacijom boraca Armije RBiH i HVO-a i rješavamo ova pitanja. Dakle, idemo dalje iako je ovo teška situacija. Pokušavamo da zatražimo i od kantonalnih nivoa da pomognu demobilisanim borcima - rekao nam je Bukvarević i dodao:

- Pozvali smo naše saborce, predstavnike boračkih organizacija na svim nivoima, pogotovo ove na općinskim i lokalnim nivoima, da sagledaju i da se okrenu u svom komšiluku gdje imaju porodice šehida, ratnog vojnog invalida koji ne mogu otići do banke, da mu priskoče upomoć. I naravno, i ako treba druga pomoć da se nađemo jedni drugima, da pokažemo to boračko jedinstvo koje smo pokazali kada je bilo najpotrebnije.