Šerif Isović, v. d. direktora Porezne uprave FBiH, za Faktor je pojasnio do kada poslodavci mogu predavati zahtjeve za subvencioniranje doprinosa, za koliko radnika je podneseno takvih zahtjeva, ali i kada se može očekivati uplata novca u fondove.

Ukazao je da mjere Vlade FBiH već daju rezultate i da je evidentiran blagi porast zaposlenih u FBiH.

- Rok za podnošenje zahtjeva sa subvencioniranje doprinosa za mjesec april je istekao 29. maja, i mi zaključno s tim datumom nismo možda još obradili zahtjeve koji su eventualno došli poštom, imamo 23.216 privrednih subjekata, odnosno, zahtjeve za subvencije za ukupno 173.385 zaposlenika. To je u finansijskom smislu, a govorimo sve prema zahtjevima za mjesec april, 40,043 miliona KM. Kada je riječ o Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, on važi 60 dana nakon prestanka stanja nesreće, a pravo na subvenciju imaju za mjesec april, maj i jedan mjesec nakon prestanka stanja nesreće - objašnjava nam Isović i dodaje:

- S obzirom na to da je stanje nesreće okončano 31. maja, to znači da porezni obveznici imaju pravo na subvenciju za mjesec juni. Riječ je o poreznicima koji ispune uvjete, koji su uplatili plaće i doprinose, porez na dohodak, zaključno s februarom, i koji u junu budu imali pad prihoda viši od 20 posto. Oni će imati pravo da podnesu zahtjev za subvenciju za doprinose i za juni i taj zahtjev mogu podnijeti do 10. jula. Zahtjev za podnošenje subvencije za maj se podnosi do 10. juna.

Objasnio je i kada se može očekivati uplata subvencioniranih dobrinosa.

- Mi u ovoj sedmici privodimo kraju izmjenu aplikacije, odnosno, softvera. Morali smo ispoštovati Zakon o javnim nabavkama i nadam se da ćemo do kraja ove sedmice pustiti tu aplikaciju. Već unosimo sve zahtjeve u aplikaciju. Nakon što eventualno sačinimo provjeru podnesenih zahtjeva, dostavit ćemo taj transfer prema Federalnom ministarstvu finansija. A Ministarstvo će taj novac uplatiti na račune fondova, a zatim će se elektronski vratiti Poreznoj upravi fajl o izvršenim uplatama kako bi Porezna uprava mogla te uplate rasknjižiti u svom knjigovodstvu na porezne obveznike na koje se to odnosi - govori nam Isović.

Isovića smo upitali kada ćemo vidjeti efekte.

- Ako mislite na korona zakon, već neki efekti se vide, u smislu da su date neke porezne olakšice poreznim obveznicima, da oni nisu obavezni plaćati akontaciju poreza na dobit, u smislu da su prekinuti postupci prisilne naplate, da nema obračuna zatezne kamate. A ovaj efekat se već može na određen način participirati, pa će porezni obveznici koji su stekli ovo pravo za mjesec april imati neke koristi, a ona je do sada viša od 40 miliona KM - govori nam Isović i dodaje:

- Vidjet ćemo kako će se dalje situacija razvijati. Pozitivno je da se od 8. maja, kada smo imali najmanje zaposlenih u FBiH, taj broj malo, ako tako mogu reći, stabilizirao, počeo je pomalo da raste. Mi očekujemo da će ukidanje mjera zabrane na izvjestan nači doprinositi, pored ovih mjera koje je Vlada FBiH osigurala kroz korona zakon, postepenom povećanju broja zaposlenih, a s tim ćemo imati i situaciju da će doći do povećanja priliva sredstava u budžete fondova.