Dodaje da se paralelno s tim rade i zaostali zahtjevi poslodavaca za subvencije za april.

Subvencije se isplaćuju prema Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica koji vrijedi do 31. jula.

- Kada je riječ o subvencijama na doprinose za maj, očekujem da ćemo do naredne srijede, ili najkasnije do kraja sljedeće sedmice, sve potrebne podatke dostaviti Federalnom ministarstvu finansija. A što se tiče subvencija za juni, tek je završen rok za podnošenje zahtjeva koji je bio do 20. jula. Za juni smo obradili već nekih 8.000 zahtjeva, tako da će to biti kasnije. Za april imamo zaostatak što su ljudi dostavili, što nije bilo obrađeno prošli put, pa ćemo i to dostaviti s podacima za maj Ministarstvu - rekao nam je Isović.

Dodaje kako će princip biti isti kao i za aprilske subvencije. Porezna uprava FBiH će dostaviti sve potrebne podatke Federalnom ministarstvu finansija, oni će informaciju predočiti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Po odobrenju Federalne vlade izdvojit će se novac za subvencije doprinosa koji će ići prema fondovima.

- Broj obrađenih zahtjeva za subvenciju za maj je za 19.124 obveznika i 138.782 radnika. Za maj i zaostatak aprila zajedno će trebati oko 37 miliona KM - rekao nam je Isović.

Subvencioniranje doprinosa po radniku iznosi 244,85 KM. Od toga, za penziono-invalidsko osiguranje usmjerava se 135,70 KM, za zdravstveno osiguranje 97,35 KM i za nezaposlenost 11,80 KM, ukoliko poslodavci u mjesecu za koji se obračuvaju plaće imaju pad ostvarenog prometa 20 posto i više, u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine.