Kako je saopćeno, javni konkurs za imenovanje na ovu poziciju raspisan je u novembru 2019. godine.

Odluka o Šuškićevom imenovanju saglasna je prijedlogu Podvijeća VSTV-a da se na spomenutu poziciju imenuje prvorangirani iz reda bošnjačkog naroda, a u skladu s nacionalnom strukturom i u tom kontekstu distribucijom rukovodećih pozicija.

Ismet Šuškić rođen je 1954. godine u Šipovu, BiH. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1979. godine, a pravosudni ispit položio 1993. godine. Na istom fakultetu završio je postdiplomski studij na katedri za državno i međunarodno javno pravo 1989. godine, te je u toku izrada magistarskog rada. Radno iskustvo stekao je u ZOIL Sarajevo PJ Prijedor na poslovima zastupanja pred sudovima, u ŽTO Sarajevo - OPŽ Zenica, šef službe za pravne, kadrovske i opće poslove i u Izvršnom vijeću SRBiH-Republičkom zavodu za javnu upravu, stručni saradnik u najsloženijim normativno-pravnim, studijsko-analitičkim i stručno-operativnim poslovima i zadacima.

U tužilačkoj organizaciji radi od 1995. godine na mjestu zamjenika općinskog tužioca II Sarajevo, na mjestu kantonalnog tužioca Sarajevo, sve do 15.2.2005. godine, kada je imenovan za tužioca Tužilaštva BiH i raspoređen u Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju.