Hutbu je ovim povodom u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu kazivao direktor Uprave za vjerske poslove Ismail-ef. Smajlović.

- Džamije su za muslimane centri za razvoj vrijednosti i vrlina s kojima svaka osoba dolazi na ovaj svijet. Zato danas, u ramazanu, 7. maja na Dan džamija, treba skrenuti pažnju na značaj i ulogu džamija za ljudski rod. Džamija pripada vjernicima, svakom dobronamjerniku - vjerniku i vjernici, bez obzira na starost, porijeklo i rasu! To je prostor u kojem se treba i može naći mir i duševno zadovoljstvo. To su duhovna središta koje oplemenjuje uputa Kur'ana Časnog i predstavljaju snagu i neprocjenjivu vrijednost za poboljšanje kvalitete života na ovome svijetu - kazao je ef. Smajlović.

Istakao je kako su džamije centri znanja i mudrosti koju ovjeravaju prvoobjavljene riječi "Ikre'/Uči", dostavljene u noći Kadr, te kako poziv na učenje koje se smješta u duhovne centre, džamije, potiče mogućnost da ljudski resusrsi podare mudrost u rješavanju životnih iskušenja.

- Osvrt na nastrane i nedozrele osobe koje pokazuju rušilački nagon je samo za pouku. Aladža u Foči, brojne carske, azizije i druge džamije i mesdžidi do Ferhadije u Banjoj Luci porušili su nasilnici i bolesni umovi koje treba liječiti. Tokom povijesti je bilo onih koji su napadali na svetosti i pokušavali rušiti Allahove kuće na zemlji, džamije i bogomolje u kojima se Bog Uzvišeni veliča. Ebreha je sa slonovima pošao rušiti Kabu u Mekki, Nabukodonosr sa moćnom vojskom Vizantije je pokušao rušiti Aksa u Jerusalemu i svi su nestali sa lica zemlje, a svetosti Allahovih kuća na zemlji ostale postojane. Tako i rušitelji bogomolja u Bosni i Hercegovini su ostali bez pomena, a džamije se obnavljaju i u njima Allahovo ime veliča - poručio je ef. Smajlović.

Naglasio je da Uzvišeni Allah od čestitih ljudi traži da se brinu o džamijama u kojima se Allahovo ime spominje i da time svoju vjeru jačaju i razvijaju iskrene odnose u ljudskom rodu.

-To je smisao Poslanikove, a.s., poruke nakon gradnje džamije u Medini. To je poziv na podsjećanje muslimanima koji su preživjeli rušenja džamija, a danas su svjedoci njihove obnove. Kao što su porušene džamije svojom obnovom i izgradnjom na svojim vjekovnim temeljima nadživjele svoje rušitelje, tako i ova zemlja i njeni čestiti ljudi snagom svoje čelične volje i ustrajnosti uspijevaju nadživjeti ostrašćene nasilnike. Milostivi je u svojoj Knjizi, u kojoj nema sumnje i protuslovlja, ohrabrio vjernike da će ih, ukoliko sačuvaju svoje duhovne korijene, ukoliko obnove i izgrade svoje džamije, osnažiti Svojom sigurnom i jasnom Uputom, hidajetom, koja će im jamčiti da su na ispravnoj životnoj stazi - kazao je ef. Smajlović.

Ovom prilikom je i podsjetio da je u posljednjoj trećini ramazana noć Lejletu-l-kadr, koju muslimani tradicionalno obilježavaju 27. noći, kada se otvara prilika da ljudska srca probude usnuli razum ljudi kojima je objavljena uputa.

- Objava koja je potekla u ramazanu, odnosno u noći Kadr, je suštinski lijek i najkorisnija uputa za nadgradnju ljudskih vrijednosti. Uzvišeni Allah je objavio: "Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast." (Kur'an, 17:82) Neprocjenjiva vrijednost upute je potekla u najodabranijoj noći Kadr koju muslimani koriste za jačanje vlastitih vrijednosti u stvorenome svijetu. Ramazan je poseban doživljaj za svakog pojedinca u kojem musliman može uzeti pouku za vlastiti boljita - kazao je ef. Smajlović.

Na kraju je poručio kako zgradu islama treba graditi samo na čvrstoj podlozi, jer je to put uspjeha muslimana u povijesti do današnjih dana.

- Danas na Dan džamija u Bosni i Hercegovini sjećanjem na skladno zdanje džamije u Banjoj Luci koja je porušena 7. maja 1993. godine muslimani svojom solidarnošću i dobrovoljnim prilozima podržavaju obnovu i gradnju. U posljednjim danima ovogodišnjeg ramazana treba preispitati vlastiti odnosi spram Upute koju je Uzvišeni poslao ljudima i podsjećanje na ramazanske obaveze, posta, sadekatu-l-fitra, zekata i bajrama koji je u četvrtak 13. maja 2021. godine. Uzvišeni Allahu, molimo Te da nam podariš snagu čiste vjere i dobrih djela kojima ćemo se ponositi na dan susreta sa Tobom. Amin! - poručio je na kraju današnje hutbe direktor Uprave za vjerske poslove Ismail ef. Smajlović.

Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 7. maj je proglašen Danom džamija, kada se simbolično obilježeva rušenja Ferhadije u Banjaluci, ali i ostalih 613 džamija, 218 mesdžida, 69 mekteba, četiri tekije, 37 turbeta i 405 drugih objekata u vlasništvu Islamske zajednice.