Kako je saopćeno iz FUP-a, radi se o državljaninu Irana R. N. G. (1993), a otkriven je u saradnji sa Europolom. 

Sumnjiči se za krivično djelo oštećenje računalnih podataka i programa iz člana 393. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine. 

- Koristeći se znanjem i vještinama iz oblasti informacionih tehnologija, te antiforenzičkom zaštitom, "VPN"; VPS", sa lokacijama servera Republika Francuska, SR Njemačka, Kraljevina Holandija, Finska, a koja internet konekcija je služila svrsi prikrivanja stvarne lokacije sa koje se vršio internet napad, i to lokacije Chalus-Iran, (operater telekomunikacija IRANCELL-NET, Teheran), dana 5. i 6.06.2020. godine, posredstvom interneta, iskoristio "ranjivost" u informacionog sistema u vlasništvu Općine Centar Sarajevo, a potom nakon pribavljanja privilegija "legalnog" korisnika informacionog sistema, na navedenom sistemu neovlašteno instalirao maliciozni računalni program pod nazivom "Sorena". Osumnjičeni je navedeni program "Sorena" koristio za tzv."kriptovanje" podataka na informacionom sistemu, te pojavu tzv. "ransom" poruke, koja je za sadržaj imala obilježja iznude, odnosno zahtjev za plaćanje otkupnine za vršenje "dekripcije" na naprijed opisan način "kriptovanih" podataka - naveli su iz FUP-a. 

Također, dana 6.06.2020. godine, osumnjičeni je izvršio istovjetan internet napad i na informacioni sistem UTIC (Univerzitetski tele-informatički centar Sarajevo), koristeći maliciozni računalni program pod nazivom "Mamba", kojom prilikom je kao instrukcije za plaćanje i ostvarivanje komunikacije "žrtve" i "napadača", te na taj način onemogućio funkcionisanje informacionog sistema "UTIC" Sarajevo.

- Na opisani način je na štetu Općine Centar Sarajevo i "UTIC" Sarajevo počinjena neutvrđena materijalna šteta, koja se ogleda u vremenu potrebnom za vraćanje informacionog sistema u prethodno ispravno stanje, kao i zastoju u radu općine prilikom izdavanja uvjerenja građanima. Navedeni internet napad je u istom vremenu izvršen u smjeru informaicone infrastrukture u Švicarskoj - naveli su iz FUP-a. 

Protiv R. N. G. je Federalna uprava policije podnijela Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, a o čemu će posredstvom Interpola biti obavještene nadležne službe u Iranu, radi poduzimanja daljih aktivnosti u odnosu na osumnjičenog.