INTERVJU - Zijad Krnjić, direktor Zavoda PIO: Novim zakonom o PIO policajci ne bi bili oštećeni

objavljeno: 01.12.2017. u 16:11

Policijski službenici neće biti oštećeni u novom zakonu o PIO-u i nije tačno da će im se penzije smanjiti za 25 do 30 posto, kazao je u intervjuu za Faktor Zijad Krnjić, direktor Federalnog zavoda penzijsko - invalidskog osiguranja. Objašnjava da su zapravo zbog devijacije postojećeg Zakona o PIO-u plaće policijskih službenika došle na nivo plaća i da poređenje sa njima nije relevantno. 

Dodaje da se njihove penzije sada, ovisno o vrsti poslova koje su obavljali, kreću od 1.000 KM do 2.000 KM. Krnjić se osvrnuo i na postojeća dugovanja po osnovu doprinosa Zavodu PIO, kazavši da se ona lagano smanjuju, ali da još uvijek iznose na stotine miliona KM.

Kako komentirate rušenje zakona o PIO na Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, odnosno, posebne zahtjeve policijskih službenika koji se tiču novog zakona o PIO?

- Izuzetno je značajno da se zakon donese do kraja godine i da primjena počne 1. januara 2018.godine. Što se tiče zahtjeva policijskih službenika, oni nisu oštećeni kao što se govori o 25-30 posto. U biti, zbog devijacija ovog postojećeg Zakona o PIO, njihove penzije su došle već na nivo plaća. Znači, nisu normalne penzije onih koji sada idu u penziju. Poređenje sa njima nije relevantno, nije ispravno. Oni bi po novom zakonu, kao i drugi, imali potpuno realnu penziju prema onome kakve su plaće imali i plaćali doprinose. Tako da sa te strane, kvalifikacija da bi bili oštećeni, nije ispravna.

Možete li nam reći kolike su sadašnje penzije policijskih službenika?

- Od 1.000 KM do 2.000 KM, zavisno od pozicija na kojima su se nalazili. Različito je. Stavljanje izuzetka, poput policijskih službenika, u novi zakon, nije u skladu sa principima zakona koje propisuje, a to je da se na osnovu bodova dobije realna i objektivna penzija. Pored toga, glavni problem je što masa drugih kategorija smatra da i oni imaju pravo na to, pa su to već najavili željezničari, rudari, ljekari, vatrogasci, vojnici. Svi oni imaju argumente slične ovome i znači, bilo bi apsolutno rasturanje zakona, jer nema uopće nijednog razloga zašto bi bili policajci a ne bi rudari ili željezničari. To uopće ne bi niko mogao odbraniti.

Dakle, privilegiranje bilo koje kategorije u novom zakonu o PIO-u bi dovelo do haosa?

- Zakon bi bio potpuno rasturen sa stotinama drugih kategorija koje smatraju da i one imaju pravo da budu privilegirane. To je glavni problem. Imali bi rasturanje zakona zbog zahtjeva svih drugih koji imaju iste argumente i smatraju se podjednako značajnim kao što i jesu. Jer, svaki je posao značajan. Ne možete reći da je policajac bolji od rudara ili ljekara, tako da bi to proizvelo potpuno urušavanje zakona, prije nego što je donesen. Bilo bi opće rasulo, ne bi uopće bio primjenjiv, smiješan. Doveo bi do haosa, u tome je glavni problem zahtjeva policajaca. Neophodno je donijeti Zakon kakav jeste, bez privilegiranja bilo koje kategorije. Taj zakon djelomično ispravlja nepravde a za buduće godine je stabilizirajući i buduće penzije bi utvrđivao potpuno pravedno. I bilo bi za društvo jako bitno da se on ipak usvoji što prije.

Da li zbog nedonošenja novog zakona o PIO i postojećeg koji je devijantan, postoji mogućnost većeg smanjenja penzija? Naime, penzioneri strahuju da bi koeficijent 1,816 mogao pasti na jedan, što bi dovelo do smanjenja penzija i do 40 posto?

- U sadašnjim ekonomskim okolnostima, takvo dramatično smanjenje penzija nije realno. Znači, neće se takvo što desiti. Međutim, član 51. koji propisuje da se visina penzije u isplati utvrđuje na osnovu prikupljenih sredstava jeste nametnuo OHR i taj član su imali i u RS-u. Oni su donijeli zakon 2011. godine i svoje stanje uredili, a mi nismo uspjeli, pa zbog devijacije postojećeg zakona su sve nove penzije sve više i više. Nama i bez povećanja broja penzionera rastu rashodi. Tako da je stalni pritisak na stare penzije jer nema finansijskih uslova da se one poprave, isprave. Sve dodatne prihode gutaju novi penzioneri sa dodatnim ogromnim penzijama. Ovi sa budžeta, iz javnih preduzeća, vuku novac od penzija. Pritisak je da mi nemamo mogućnosti da popravimo stare penzije. To je posljedica tog člana.

Na kraju, kolika su dugovanja preduzeća, ustanova, prema Zavodu PIO za doprinose?

- Rađene su raznorazne analize. Prije nekoliko godina je to bilo blizu milijardu KM. U međuvremenu su se veliki dužnici disciplinirali, bar kada je riječ o tekućim doprinosima. Dug ne raste, što je jedna povoljnija situacija. Sada, djelomično se kroz pomoć Vlade FBiH pojedinim kompanijama kod penzionisanja i ti dugovi smanjuju. U globalu, problem se ne povećava, a za nijansu se i smanjuje. Teško je reći koliko nam se sada duguje po osnovu doprinosa. Spekulacija je tvrditi bilo koju cifru. Radi se, recimo, o stotinama miliona KM.