INTERVJU - Tarik Jažić, kandidat za načelnika: Duša Bosne je u Starom Gradu

objavljeno: 29.09.2016. u 08:35

U kampanji sam izbjegavao političke sukobe na ličnoj osnovi, mi u Našoj stranci ne kritiziramo kandidate kojima izlazimo na megdan, već loša upravljanja i loša rješenja za koja je odgovorna trenutna vlast u našoj općini

Razgovarala Sanela Karaica

Tarik Jažić je magistar ekonomskih nauka, mladi poduzetnik i aktivista u svojoj lokalnoj zajednici. Prihvatio je kandidaturu Naše stranke za mjesto načelnika općine Stari Grad. Do izbora je ostalo još nekoliko dana, a Tarik obilazi mahale, kako kaže “do svakog sokaka”, kako bi razgovarao sa što više građana i predstavio im svoje ideje za razvoj ove sarajevske općine. Tarik je kroz nekoliko televizijskih debata pokazao zavidno znanje o problemima Starog Grada, na koje svakodnevno nudi prijedloge za njihova rješenja. 

FAKTOR: Kandidat ste Naše stranke na narednim izborima za načelnika općine Stari Grad. Kakva su Vaša očekivanja?

JAŽIĆ: Stari Grad je duša Bosne i srce Sarajeva, ovo je mjesto u kojem svaka mahala ima svoju priču, svaka kuća iza sebe ima dugu historiju, sve one vrijednosti dobrog, vrijednog i poštenog čovjeka utkane su u priču o ovom dijelu našeg grada. Zato sam odlučio da pokušam tu ideju vratiti našim komšijama, o tome da možemo vjerovati jedni drugima, te da trebamo tražiti dobre ljude i u politici, ako želimo da stvari promijenimo i pokrenemo. U kampanji sam izbjegavao političke sukobe na ličnoj osnovi, mi u Našoj stranci ne kritiziramo kandidate kojima izlazimo na megdan, već loša upravljanja i loša rješenja za koja je odgovorna trenutna vlast u našoj općini.

FAKTOR: Mladi se suočavaju sa problemom nezaposlenosti, te manjkom osposobljenosti kako bi bili konkurentni na tržištu. Šta lokalna zajednica može uraditi po ovom pitanju?

JAŽIĆ: Bio sam dio različitih inicijativa gdje smo radili na programima obuke, informiranja i dodatnog obrazovanja naših mladih. Škola i univerzitet su temelji, ali oni ne nude dovoljno praktičnih znanja, te vjerujem da svi moramo učiti svakog dana do kraja života, ukoliko želimo da napredujemo. Takav recept želim primijeniti i u našoj općini, mi moramo subvencionirati kurseve rada na računarima, učenja stranih jezika, ali izaći i iznad te formule jezik plus računari, te ponuditi mladima kurseve dizajna, izrade poslovnih planova, edukaciju o upravljanju finansijama i papirologijom za vođenje malih preduzeća i obrta. Hajde da vidimo šta Općina može, imamo neiskorišten kapacitet u poljoprivredi, nismo dovoljno radili na povezivanju ugostitelja, mislim da mogu ponuditi projekte u kojima bi kroz javno-privatna partnerstva svi našli svoj dio interesa u ulaganju u mlade i njihove ideje.

FAKTOR: Naša stranka je 2012. godine osvojila samo dva mandata u Općinskom vijeću Stari Grad. Zašto mislite da sada može napraviti bolji rezultat?

JAŽIĆ: Naša stranka je u to vrijeme bila politička organizacija na svojim počecima, trebalo je vremena da ovaj pokret sazrije i mislim da je to vrijeme došlo. Vijećnici Vibor Handžić i Vedran Grebo su bili glasni vijećnici sa veoma konkretnim inicijativama, koje su istinski pomogle zajednici. Možda nekima koji pričaju o takozvanoj „visokoj politici“ zvuči banalno, ali nekom komšiji je važno što smo na Hošinom brijegu osigurali izlaz automobila na Tranzit. Neko je možda zaboravio ulicu Bakarevića i problem kanalizacije na Bistriku, ali smo mi na rješavanju tog problema insistirali. Kada smo pregovarali o podršci budžetu općine, u rebalansu smo tražili sredstva za finansiranje izgradnje dječijeg parka u Logavinoj. Mislim da je to bit lokalne samouprave, baviti se konkretnim temama. Ovih dana se kao tema, i to opravdano, pojavljuje pitanje kladionica, a mi smo otjerali kladionice sa prostora Baščaršije.

FAKTOR: Pitanje javnog prijevoza u padinske dijelove grada je i dalje veliki problem za Stari Grad. Da li je o tome bilo riječi u kampanji?

JAŽIĆ: Linija Baščaršija – Vratnik, Vijećnica – Hladivode, Park – Mrkovići, Vijećnica – Brusulje se ne održavaju, dok se linije Latinska ćuprija – Jarčedoli, Latinska ćuprija – Komatin, Latinska ćuprija – Mahmutovac i Park – Barice  održavaju neredovno i neuredno. Mi ćemo zagovarati izdvajanje sredstava za sufinansiranje kupovine novih vozila sa GRAS-om, a druga opcija je pronalaženje privatnih partnera-prijevoznika, koji će preuzeti dio ovih linija. Pokrenuli smo ovu priču više puta preko Općinskog vijeća, a ja garantujem da ću kao načelnik riješiti ovaj problem u naredne četiri godine, pa makar morao pokucati na stotine vrata. 

FAKTOR: Konkretno, šta su ključni infrastrukturni projekti u Starom Gradu?

JAŽIĆ: Od pitanja koja su u nadležnosti općine, prioritet je rekonstrukcija dionice Bentbaša – Dariva – Kozija ćuprija. Pokrenut ću revitalizaciju i turističko osposobljavanje ruralnih dijelova općine, obilježavanje pješačkih i biciklističkih staza, Stari Grad ćemo učiniti centrom sportske rekreacije, prostorom gdje ljudi dolaze i poslije radnog vremena, te tokom vikenda. Kao načelnik ću zagovarati nova rješenja, u saradnji sa višim nivoima vlasti, za Jajce kasarnu, bivšu Hastahanu na Kovačima, hotel Nacional, Bistričku stanicu, Bijelu tabiju, Centar za kulturu Kinema. Tu načelnik ima ulogu da traži partnere u privatnom i javnom sektoru, ne smijemo bježati od velikih projekata, te izvlačiti se na kartu „nenadležnosti“. Također, kada govorimo o prostoru trebamo razmišljati i o inovacijama u napuštenim prostorima. Imamo primjer „Slobodne zone“, gdje su mladi u ulici Mula Mustafe Bašeskije, sami vratili smisao napuštenom prostoru.

FAKTOR: Vaša poruka građanima Starog Grada?

JAŽIĆ: Pozivam građane i građanke Bosne i Hercegovine da izađu 2. oktobra na izbore, te da se ne osvrćemo na provokacije koje su ovih dana dolazile sa svih strana. Odgovorni smo za našu zemlju, naši glasovi su najbolji pokazatelj kako se odnosimo prema budućnosti nas i naše djece. Nećemo odustati od borbe da našu zemlju učinimo boljim mjestom za život. Zato je vrijeme da svojim izlaskom na izbore poručimo da se od te borbe umoriti nećemo. Došlo je vrijeme u kojem mladi ne smiju biti više budućnost Bosne i Hercegovine, već moraju postati njena sadašnjost i preuzeti dio odgovornosti u svoje ruke!

(Faktor.ba)