INTERVJU – Salko Bukvarević: Ne želim lagati borce

objavljeno: 22.04.2016. u 21:09

Kao prioritet smo stavili zdravstveno osiguranje i liječenje boraca na cijeloj teritoriji u svim zdravstvenim ustanovama, kaže ministar Bukvarević.

Razgovarala: Elma DUVNJAK-ŠALAKA

Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u intervjuu za naš list komentarišući najavljene proteste boraca, naglašava kako ne može obećati ono što ne može ispuniti. Pojašnjava kako bi bilo dobro da borci imaju jedno udruženje koje će ih predstavljati, a ne sadašnjih 1.500. Mišljenja je da mnoga postoje samo da bi uzimala novac, a ne predstavljala borce. Govoreći o novom Zakonu o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica naglašava kako su dva prioriteta, liječenje i upošljavanje.

FAKTOR: Kako komentarišete proteste boraca najavljenih za 25. april pred zgradom Vlade FBiH u Sarajevu, a koji traže, između ostalog, da određena kategorija boraca ima mjesečni doplatak?

BUKVAREVIĆ: Ja, predstavnici ministarstva i Vlade FBiH ne možemo, nemamo to pravo,  da borcima govorimo ono što se ne može ispuniti. Ne želimo davati nikome lažna obećanja. Dakle, pozivamo ih da zajedno radimo na usaglašavanju novog Zakona o pravima demobilisanih boraca, gdje smo predvidjeli nekih 16 prava za demobilisane i članove njihovih porodica koje je moguće ostvariti. Jer se u prijedlogu nalazi da dio prava ljudi ostvare u općini, dio u kantonu, a dio u Federaciji. I na taj način nijedan od budžeta ne bi bio značajno opterećen.

FAKTOR : Šta je prioritet zakona?

BUKVAREVIĆ:  Kao prioritet smo stavili zdravstveno osiguranje i liječenje boraca na cijeloj teritoriji u svim zdravstvenim ustanovama. I drugi prioritet nam je upošljavanje boračkih kategorija. Prije svega mislimo na djecu poginulih boraca, djecu boraca, ratnih vojnih invalida. To su dva prioriteta koja smatramo da će puno više donijeti koristi borcima od nekog mjesečnog paušala koji nije realan. Prethodne vlade su se s tim susrele i jedva izašli iz toga. Ja jednostavno, moram biti toliko odgovoran i spram države i boraca da im ne možemo obećati ono što se ne može ispuniti. Ali radimo svakodnevno na poboljšanju standarda boračkih kategorija.

 FAKTOR : Kako komentarišete veliki broj boračkih udruženja, i smatrate li da je moguće da borci imaju jedno udruženje ?

BUKVAREVIĆ:  Želje su jedno, a realnost je potpuno druga. Mi imamo tri komponente, Armiju, HVO i MUP i svi ti ljudi žele svoja udruženja. Ja bih bio najsretniji i pozivam boračka udruženja da se ujedine. Jedna od varijanti je koordinacija boračkih udruženja. Recimo imate općina i kantona gdje su se boračke organizacije udružile. Imaju predsjednika koordinacije koji ih predstavlja prema općini i kantonu. Bilo bi dobro da postoji jedno udruženje.

FAKTOR : Mnoga udruženja su formirana samo da bi uzimali novac od kantona, općina, Federacije, a nikako da bi zaštitili prava boraca.

BUKVAREVIĆ: Da vam kažem, mi smo pravili analizu. Tražili smo od ministarstava pravde kantona, Federacije i države koji registruju ta udruženja i došli smo do cifre od 1.500 udruženje, pa i više od toga. Ono što je jasno, od nivoa općine do Federacije potroši se za rad udruženja oko desetak miliona KM. I dosta tih udruženja je priključeno na budžete općina, kantona, Federacije. Tako Federacija za rad udruženja izdvaja 360 hiljada KM, tri puta više izdvaja Sarajevski kanton, zatim Tuzlanski.

FAKTOR: Da li će se Zakonom o registraciji udruženja od posebnog značaja moći urediti ova oblast?

BUKVAREVIĆ: Mi ćemo početkom maja prema Vladi FBiH i Parlamentu poslati Nacrt zakon o boračkim udruženjima od posebnog značaja. Jednostavno, moramo doći do reprezentativnih predstavnika boraca.

FAKTOR : Da li će prava maloljetnih pripadnika Armije RBiH kojih je oko 5.000 biti obuhvaćena novim zakonom o pravima demobilisanih boraca ?

BUKVAREVIĆ: Mi smo dogovorili da se u ovaj zakon ugradi i član 2. koji će tretirat kategoriju dobrovoljac – maloljetni borac. Dakle, našli smo pravnu formulaciju i dogovorili da se pojedinim članovima tretiraju liječenje i zapošljavanje kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija za te ljude. Oni su u ratu zatečeni u srednjim školama i mnogi ih nisu uspjeli ni završiti. Njihovi predstavnici nastavljaju raditi sa radnom grupom na tim članovima.

(Faktor.ba/Foto: M. Živojević)