INTERVJU – Muharem Avdispahić: Naš Upravni odbor opstruira vrijedne projekte Univerziteta

objavljeno: 14.03.2016. u 13:45

Kod njih treba 47 dana između sjednice i njenog nastavka za rješenje bitnih problema studenata i Univerziteta. Tu su i njihovi pokušaji opstrukcije realizacije granta Saudijske Arabije za izgradnju i opremanje biblioteke u Sarajevu, nerješavanje problema grijanja u Kampusu i mnoge druge stvari.

Razgovarala: Maja ARSLANAGIĆ

Doktor matematičkih nauka, nekadašnji dekan i profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Muharem Avdispahić, od 2012. godine nalazi se na čelu najstarije obrazovne institucije u BiH. Rektoru Univerziteta u Sarajevu ove godine ističe mandat, a s njim smo razgovarali o protekle četiri godine, pomacima koji su za to vrijeme napravljeni kada je riječ o visokoškolskom obrazovanju i aktuelnim problemima u ovoj instituciji.

FAKTOR: U kojoj fazi je proces integracije Univerziteta u Sarajevu posebno značajan kada je riječ o finansiranju?

AVDISPAHIĆ: Upravo kada govorimo o tome aktuelan je aspekt koji se odnosi na finansijsko poslovanje. Sa zakonskog stanovišta, radi se o tri akta. Na prvom mjestu je pitanje strukture tranše, to je jedna novina, da od 1. januara 2014. više ministarstvo ne dostavlja sredstva direktno fakultetima, nego kroz Univerzitet, ali uz uslov da sve ide u zatečenim omjerima.

To je historijsko naslijeđe, odnosno koliko je ko bio blizak kojem ministru, u kojem periodu, tako je zatečeno stanje. To je, nažalost, jedno ratno rješenje, jer je nakon rata donesena odluka od strane finansijera da finansira plate zatečenog osoblja plus deset posto za druge stvari. To što je bila ratna nužda traje i dvadeset godina nakon rata.Dakle, ne plaća se na osnovu standarda i normativa, na osnovu broja studenata i drugih standardnih parametara, nego na osnovu toga koliko je ministarstvo priznalo nekom fakultetu da ima zaposlenih, što se ne podudara sa stvarnim stanjem.

Drugi aspekt je pitanje vanbudžetskih prihoda, tu je odgovornost podijeljena, ministar donosi pravilnik na osnovu prijedloga upravnog odbora Univerziteta. Treći je jedinstveni pravilnik o plaćama, to znači uspostava jedinstvenog metra. Ne znači da bi na svakom fakultetu vrijednost boda bila ista.

Ne znači da bi nužno plaća bila ista, ali bi bio isti način na koji se ona obračunava. Ne bi na jednom fakultetu postojala jedna vrsta dodataka a na drugom druga. Činjenica da je donesen pravilnik o vanbudžetskim sredstvima i jedinstveni pravilnik o plaćama koje treba uskladiti njihovu primjenu. To jesu koraci naprijed, ali čekamo da se struktura tranše dovede u vezu sa standardima i normativima.

FAKTOR: Koji je stav Vlade Kantona Sarajevo kada je riječ o novom modelu finansiranja?

AVDISPAHIĆ: Pozitivno je to što premijer Elmedin Konaković shvata da nije rješenje da UNSA uđe u trezor, jer bi to zaglušilo sistem tako da Univerzitet treba da je vlastiti trezor. Najbolje bi bilo da imamo formu ugovora između Univerziteta i Kantona, kojim se kaže da će u narednom periodu finasirati sa toliko i toliko sredstava. To je najpogodnije za razvoj i model koji se primjenjuje u razvijenim zemljama.

FAKTOR: Skupština KS usvojila je Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova. Posebnu pažnju izazvala je informacija o visini plaća dekana pojedinih fakulteta. Smatrate li da je ispravna odluka o smanjenju njihovih plaća?

AVDISPAHIĆ: Sve pravilnike po kojima su takve plaće ostvarene donijeli su nekad neki upravni odbori. Podržavam ovaj put sistemskog uređenja da se uspostave mjere koje će dovesti do uravnoteženja. Ali slika koja je stvorena nije istinita. Nas Kanton samo sufinansira, za redovnog profesara daje samo 1.600 KM, pa tu ne vidim kakva se može ušteda ostvariti. Nisam sklon tom nastupanju putem traženja ekcesnih primjera, nego da vidimo šta u sistemu nije uredu.

FAKTOR: Vladi ste prije tri sedmice uputili dopis o potrebi hitne rekonstrukcije Upravnog odbora UNSA. Da li ste dobili odgovor? Vi upozoravate na opstrukcije u režiji Upravnog odbora UNSA kojim predsjedava Mevludin Mekić, dok oni, s druge strane ističu da vi želite osporiti zakonsku poziciju i legitimitet Upravnog odbora. Šta je tu sporno?

AVDISPAHIĆ: Još nisam dobio odgovor Vlade. Smatram da ne treba izazivati krize, ali očekujem da se studiozno tome pristupi, iznio sam argumente koje treba uvažiti, a prije svega Univerzitetu treba reprezentativan upravni odbor. Nije odgovarajući način na koji se predsjedava, formira njegov dnevni red i ovakav pravni odbor nije dorastao ovakvoj insistuciji.

Ne može se rektoru onemogućavati da delegira koji su prioriteti po kojima se treba formirat dnevni red. Kod njih treba 47 dana između sjednice i njenog nastavka za rješenje bitnih problema studenata i Univerziteta. Tu su i njihovi pokušaji opstrukcije realizacije granta Saudijske Arabije za izgradnju i opremanje biblioteke u Sarajevu, nerješavanje problema grijanja u Kampusu i mnoge druge stvari.

FAKTOR: Kakve su opstrukcije Upravnog odbora kada je riječ o gradnji nove zgrade biblioteke u Kampusu? Kada možemo očekivati da bude završen ovaj značajan projekat, s obzirom na to da se radi o zaista velikoj investiciji i prvoj zgradi budućeg univerzitetskog grada?

AVDISPAHIĆ: Urađen je idejni projekat, pribavljena urbanistička saglasnost, urađeni su tenderi za geodezijska ispitivanja. U toku su međunarodni tenderi za izvedbeni projekat, a 21. marta će se otvarati ponude. U međuvremenu ćemo objaviti i tender za nadzor, da sustignemo građevinsku sezonu, makar njen kraj. Niti jedan dolar neće ići kroz Univerzitet, već će pravo ići od finansijera ka izvođaču.

Upravni odbor je od početka zauzeo stav da se ništa ne smije raditi dok se ne potpiše međunarodni sporazum i značajno je usporio ovaj čitav proces. Da je to tako, mi bismo sada bili nigdje. Inače, biblioteka je srce svakog univerziteta, a mi nikada nismo imali pravu, niti jedinstveni katalog.

Zahvaljujući donaciji, treba nići moderna zgrada sa svim sadržajima i multimedijalnog i drugog tipa. Prvi put ćemo imati pravu biblioteku a time simbolički i započinjemo i gradnju studentskog grada. Prioriteti su nam da tu bude i Muzička akademija, jer su njihovi prostori neuslovni, i kompleks Poljoprivrednog, Farmaceutskog fakulteta i Instituta za genetički inžinjering i biotehnologiju.

FAKTOR: Da li ćete se opet kandidirati za rektora?

AVDISPAHIĆ: Započeli smo krupne stvari i vjerovatno ću ponuditi da nastavimo ovim putem, ako Senat za to bude opredijeljen. Šteta bi bilo da ne nastavimo.

FAKTOR: Kako se formiraju cijene školovanja na Univerzitetu u Sarajevu? Mnogi smatraju da je školarina na fakultetima, poput Stomatološkog i Farmaceutskog, preskupa.

AVDISPAHIĆ: To je realna cijena za te fakultete jer ipak, oni koji studiraju stomatologiju znaju koliki je trošak procesa. Ne može biti cijena svih fakulteta ista. Znaju se kategorije, koliko koštaju društveni fakulteti, koliko medicinski ili umjetnički.

Naprimjer, u Engleskoj postoji jedinstvena školarina na univerzitetu. To je jedna dugoročnija vizija, ali u ovom času dobro je što se postiglo da makar grupacijski imamo jedinstvene cjenovnike.

(Faktor.ba)