INTERVJU – Fahrudin Skopljak: Svaki dan mi ljudi plaču u kancelariji

objavljeno: 30.05.2016. u 21:24

Stipendiramo oko 1.700 učenika i studenata, a izdvojit ćemo milion maraka. Uvijek kažem da je to investicija Vlade TK i mi 1.700 boračkih porodica pomognemo da školuju djecu.

Razgovarao Samir KARIĆ

Fahrudin Skopljak, ministar za boračka pitanja u Tuzlanskom kantonu, u razgovoru za Faktor govori o programu za zapošljavanje boraca, stipendiranju učenika i studenata, posljednjim protestima i zahtjevima boraca, izradi novih zakona, izdvajanju za boračku populaciju… Govori o najvećim problemima boraca, zbog kojih, kako kaže, svakodnevno neko od njih zaplače u kancelariji ministra.

FAKTOR: Ovih dana je objavljen javni poziv za poticaj u zapošljavanju boračke populacije. Planirano je pola miliona KM. Kako planirate realizovati ovaj program koji Ministarstvo prvi put provodi?

SKOPLJAK: Zamislili smo da izdvojimo 250.000 KM za projekte samozapošljavanja, a 250.000 kao podrška privrednicima koji zaposle borce, odnosno člana njihove porodice. Idemo na način da dodjeljujemo grant sredstva projektu samozapošljavanja do 10.000 KM, a ovo, poticaj privredi, jeste tri granta po 30.000 i osam grantova po 20.000 KM. Privredno društvo treba da se javi na jedan od tih grantova. Treba da investira ta sredstva u nabavku opreme i alata, i da investicija privrednog društva bude bar toliki iznos koliki je poticaj. Oni koji se prijavljuju moraju biti demobilisani borci ili članovi porodica i treba da budu na evidenciji Službe za zapošljavanje. I sve one kategorije koje su obuhvaćene dopunskim pravima – porodice šehida, djeca boraca… Mislim da ćemo, u najgorem slučaju, 50 osoba zaposliti. Očekujem da će to, kada je riječ o privrednim društvima, biti i veći broj, jer ćemo bodovati. Tako da očekujem da ćemo više od 50 porodica pomoći na ovaj način.

FAKTOR: Možete li pojasniti na koji način se jedan borac može zaposliti? Je li to znači pokretanje firme ili neke obrtničke radnje?

SKOPLJAK: Sad, u ovoj fazi, borac treba da nam dostavi dokumentaciju u kojoj on dokazuje da je bio pripadnik Armije RBiH, potvrdu da se nalazi na birou i neki biznis-plan kojim će nam kazati čime se želi baviti. Ovaj projekat je zanimljiv u poljoprivredi. Dakle, on se može javiti i kazati da će kupiti tri plastenika. Kada komisija odobri sredstva za taj projekat, mi ćemo donijeti odluku, a njegova obaveza je da registruje obrt. I sredstva se uplaćuju na račun tog registrovanog obrta. Mi smo donijeli odluku da se on najmanje 12 mjeseci ne može vratiti na Službu za zapošljavanje. Treba obrt da drži minimalno 12 mjeseci. Vjerujemo da su to dovoljna sredstva da se pokrene biznis.

FAKTOR: Vlada također kontinuirano izdvaja najviše novca za stipendiranje djece boraca. I ove godine se stipendira veliki borj studenata i učenika.

SKOPLJAK: Mi smo i ove godine završili taj posao. Stipendiramo oko 1.700 učenika i studenata, a izdvojit ćemo milion maraka. Radimo ugovore. Računam da ćemo u narednih 10-15 dana imati ugovore. To je odličan projekat. Uvijek kažem da je to investicija Vlade TK i mi 1.700 boračkih porodica pomognemo da školuju djecu. S obzirom na to da smo naslijedili obaveza iz proteklih godina, računamo da ćemo za tri-četiri mjeseca isplatiti sve stipendije iz prošle godine, i obavljanje volonterskog staža.

FAKTOR: Ovih dana su neka boračka udruženja protestovala. Ovdje u Tuzli je blokirana petlja Šićki Brod. Vi ste zajedno s predstavnicima temeljnih boračkih udruženja kazali da ne podržavate ovakav način borbe za prava boraca.

SKOPLJAK: Često sam i ranije, prije nego što su i krenuli razgovori o Zakonu o demobilisanim borcima, govorio da RVI, porodice šehida, i dobitnici ratnih priznanja imaju definisan svoj status u zakonima sa federalnog nivoa. To podrazumijeva određena mjesečna primanja. Najveći problem imaju demobilisani borci, kojih, na našem kantonu, na birou ima 14.000.

Način na koji su ovi ljudi krenuli u borbu za svoja prava nije dobar. Ne mogu opravdati blokiranje puteva bilo ko da to radi. Ne trebaju drugi građani i privrednici da ispaštaju. Federalno ministarstvo je krenulo u izradu zakona o pravima demobilisanih boraca. Dakle, to je adresa gdje treba razgovarati – Federalno ministarstvo i Parlament. Ono što su temeljna udruženja iznijela, oni su zadovoljni kako to Ministarsvo radi i kako je krenulo. To je jedna široka rasprava.

Osnovni zahtjev, borački dodatak od 325 maraka, po meni nije realan. Izdvajanja za boračku populaciju su 550 miliona na godišnjem nivou. Ovo bi bilo dodatnih 200-300 miliona i mislim da se to ne može prihvatiti.

FAKTOR: Vlada TK je samo u ovoj godini izdvojila 850.000 KM za rad boračkih udruženja, čiji rad nema nekog efekta u životima običnog demobilisanog borca. Prema općem mišljenju, potrebno je formirati jedno udruženje koje će predano i kontinuirano raditi, i pomagati borcima i njihovim porodicama.

SKOPLJAK: Vlada finansira 13 kantonalnih saveza koji okupljaju boračku populaciju. Tih 13 saveza okuplja više od 90 posto boračke populacije. Međutim, ono što sam ja i ranije govorio, mislim da je to puno, da nemamo potrebu za 13 saveza i po meni je jedino rješenje usvajanje zakona o boračkim udruženjima. Da se zakonom definiše ko može zastupati koju populaciju. Prijedlog je da onaj savez ili ono udruženje koje okuplja više od 50 posto određene populacije može zastupati, predstavljati i biti finansirano iz budžeta. Mi bi u toj varijanti imali tri-četiri udruženja. Jedni bi bili za RVI, drugi za porodice šehida i poginulih boraca, treći za demobilisane i eventualno još jedno za dobitnike najvećih ratnih priznanja. Mada, i oni mogu naći svoje mjesto u ova tri.

FAKTOR: Ministre, dobro poznajete stanje boračke populacije, ljudi Vam dolaze ovdje svaki dan. Kazali ste mi da do sada nijednog borca niste vratili koji Vam je došao na vrata. Na šta Vam se ljudi žale? Šta traže?

SKOPLJAK: Ovo je vrlo osjetljiva kategorija. Tokom ovih 15 mjeseci nikoga nisam vratio sa vrata. Ko god je došao, ako sam ja tu, primio sam ga. Uglavnom su to teške priče i sudbine ljudi. Svaki dan troje-četvero zaplače ovdje. Uglavnom je to da ljudi nemaju posla, da ljudi žive u teškim uvjetima, nemaju riješena stambena pitanja. U principu, najveći problem je zaposlenje i to je najveći problem u državi.  Veliki broj tih ljudi su na birou stigla i njihova djeca. Ljudi dolaze govore o nepravdi, da je nekoj u javnoj ustanovi primljen neko ko nije bio u ratu. To su najveći problemi.

FAKTOR: Koliko Vlada Tuzlanskog kantona izdvaja za borce

SKOPLJAK: Vlada TK je u prošloj godini imala izvršenje za dopunska prava od sedam miliona i 600.000 KM, što je za milion i 300.000 više nego u 2014. godini. Znamo u kakvom je stanju budžet, koji ima nekih 70 miliona akumuliranog deficita. To je značajan napredak kada je riječ o pravima boraca. U ovoj godini imamo 8,4 miliona za borce. Ovaj kanton je u prethodnih desetak godina izdvojio oko 72 miliona za stambeno zbrinjavanje boraca, bespovratno. Od kraja rata do sada je TK dao 200 miliona KM u dopunska prava boraca.

(Faktor.ba)