INTERVJU – Edin Mulahasanović: Ključni uvjet je da FDS nastavi raditi

objavljeno: 26.08.2016. u 13:33

Moram izraziti i zahvalnost premijeru Novaliću koji je podržao naš zahtjev s kojim je Vlada FBiH nastupila prema potencijalnim kupcima u postupku privatizacije, kazao je Mulahasanović

Razgovarao: Ajdin PERČO

Prodaja državnog udjela u Fabrici duhana Sarajevo (FDS) je izazvala veliki interes javnosti. Iako je Agencija za privatizaciju FBiH zakazala za 1. septembar aukcijsku prodaju 511.478 dionica u vlasništvu FBiH po cijeni od 83,50 KM, odnosno ukupne vrijednosti 42,7 miliona KM, jučer je donesena odluka da se aukcija prolongira do 15. septembra.

U ekskluzivnom intervjuu za Faktor direktor Fabrike duhana Sarajevo (FDS) Edin Mulahasanović otkriva ključne zahtjeve menadžmenta firme u vezi s najavljenom prodaje državnih dionica. Pojašnjava i zbog čega se u finansijskim izvještajima ove firme iz godine u godinu navodi višemilionska neraspoređena dobit. Ističe i da je u toku pregovora sa potencijalnim kupcima važnu ulogu odigrao i Federalni premijer Fadil Novalić zajedno sa svojim timom.

FAKTOR: Koji je Vaš stav kao direktora preduzeća po pitanju prodaje državnog udjela u FDS-u?

Mulahasanović: Pošto je ovdje pitanje prodaje udjela u vlasništvu Vlade FBiH, to je pitanje više za Vladu. Ali naravno da smo mi i kao menadžment i kao zaposleni jako zainteresirani za taj proces u smislu da očekujemo da on bude transparentan, korektan i da ukoliko dođe do realizacije prodaje, kao partnera dobijemo neku respektabilnu kompaniju. Ono što mi kao menadžment ističemo, a to je stav svih zaposlenih i sindikata, jeste da je prvi i osnovni uvjet ispod koga ne pristajemo taj da ova firma nastavi svoju djelatnost kao što je radila i prethodnih 136 godina. U cijelom svijetu se dešava globalizacija pa tako i u ovom našem sektoru. Od 16 duhanskih fabrika koje su egzistirale na području bivše Jugoslavije, FDS je još jedina ostala koja nije u potpunosti privatizirana. Tako da smatramo da je to neminovan proces.

FAKTOR: Smatrate li utemeljenim stavove po kojima Vlada FBiH jeftino prodaje svoj udio u FDS-u?

Mulahasanović: Mi nismo učestvovali niti smo mogli učestvovati u tom segmentu određivanja cijene po kojoj će Vlada FBiH ponuditi svoje dionice, tako da je teško komentirati tu činjenicu. Ali naravno da smo osim toga što smo zainteresirani za svoja radna mjesta i daljnju egzistenciju, i kao dioničari zainteresirani da se cijena dionice drži na nekom realnom nivou. Moram izraziti i zahvalnost premijeru FBiH Fadilu Novaliću i njegovim saradnicima koji su podržali taj naš zahtjev i s kojima smo zajednički nastupali. Na tim sastancima je jasno rečeno da je jedan od uvjeta Vlade da se zadrže radna mjesta, nastavi proizvodnja i eventualno zaposle novi ljudi.

FAKTOR: Koja je poslovna logika iza široke lepeza nekretnina, dionica i vlasničkih udjela koje FDS posjeduje?

Mulahasanović: Sva ta ulaganja FDS je činio s ciljem da se, po ugledu na mnoge kompanije koje se bave ovim poslom, višak sredstava plasira u druge oblasti da bi se diverzificirali izvori prihoda. Cilj je naći druge biznise koji bi umanjili pritisak na duhansku industriju. Što se tiče vlasništva koje ste spomenuli, FDS ima udjele na finansijskom tržištu. To je udio u Vakufskoj banci gdje imamo 66 posto vlasništva, i u ovoj drugoj banci nastaloj spajanjem Privredne i Bor banke imamo oko 10 posto. To je više potencijalno ulaganje zbog činjenice da je Vakufska banka tek našim preuzimanjem došla u poziciju stabilnije banke. Smatram da ta banka tek u budućnosti ima odgovarajući potencijal.

FAKTOR: FDS iz godine u godinu bilježi pad prihoda i dobiti. Koji su uzroci ovog trenda, kako ga zaustaviti?

Mulahasanović: Treba istaći da je u periodu nakon 2006. FDS napravila značajan iskorak i postala lider u duhanskoj industriji BiH. To je kulminiralo negdje 2009. godine kada smo uspjeli prodati 5,1 miliona kilograma cigareta i naših proizvoda i na domaćem i na inostranom tržištu. Ali onda je došao Zakon o akcizama gdje je sukcesivno rasla akciza na cigarete, a što je neminovno dovelo do pada legalnog tržišta. U 2009. legalno tržište je bilo oko 11 miliona kilograma duhana, a 2015. godina je završena sa legalnim tržištem od 5,8 miliona kilograma duhana. Tržište je skoro dvostruko palo, a smanjena je i profitabilnost u našem poslu. Ako uzmemo u obzir činjenicu da je 2009. ukupna stopa poreza na cigarete iznosila 56 posto, danas ona iznosi 90 posto maloprodajne cijene naših proizvoda. Prema našim podacima, mi smo od 1995. pa do sada u budžet ove države uplatili preko 3 milijarde KM direktnih i indirektnih poreza.

FAKTOR: Da li FDS zaista posjeduje neraspoređenu dobit od 46,6 miliona KM? Da li taj novac leži na nekom računu?

Mulahasanović: Ja moram odgovorno reći da ne postoji neraspoređena akumulirana dobit. To je jednostavno naziv knjigovodstvene stavke, ali ta dobit je kroz godine raspoređivana. To mogu potvrditi sa prethodnih 15 odluka Skupštine FDS-a počevši od 2001. do danas. Skupština FDS-a je dobit svake godine raspodijelila bilo da je ta dobit raspoređena u investicije, isplatu dividende ili formiranje obaveznog fonda rezervi. Nije tačna informacija da na računima imamo 46,6 miliona KM. Za period od 2001. do danas mi smo isplatili 73 miliona KM dividendi. Mi bismo bili sretni da ima akumulirane dobiti, i mi mali dioničari, a i Vlada FBiH i ne vidim razlog zašto mi tu dobit ne bismo isplatili da ona objektivno postoji.

edin-mulahasanovic-fds-25082016-MZ (24)

Država uzela nekretnine

Mulahasanović ističe da što se tiče nekretnina koje FDS navodno posjeduje u inostranstvu, činjenica je da postoje ti poslovni prostori i radi se o nekih 1.500 kvadrata ukupno.

– Ipak, to nije kako se želi predstaviti neka ogromna vrijednost. Također, ta imovina bez obzira što je bila u vlasništvu FDS-a nije sada u našem vlasništvu zato što je to Zakonom o pasivnom podbilansu prebačeno u vlasništvo Agencije za privatizaciju FBiH. Te nekretnine nisu ni u državnom kapitalu koji se sada prodaje – pojasnio je Mulahasanović.

Lijanović nije razmatrao strategiju

Direktor FDS-a Edin Mulahasanović je kazao da je aktuelni menadžment prije četiri godine izradio strategiju razvoja i opstanka FDS u periodu od 2015. do 2019. godine.

– Prethodnoj Vladi FBiH i resornom ministru Lijanoviću smo uputili taj dokument. Cilj nam je bio da ga sa značajnim vlasnikom izanaliziramo i zajednički donesemo strategiju. Međutim, moram reći da taj dokument nikada nije bio razmatran od prethodne vlade i da nikad nismo dobili pozitivne komentare s njihove strane – kazao je on.

(Faktor.ba/Foto: M. Živojević)