INTERVJU- Direktorica Naida Hota-Muminović: Učenici Bošnjačke gimnazije imaju vrhunske uvjete

objavljeno: 09.07.2016. u 22:30

Pripremamo učenike za ispite koji se održavaju po proporcijama iz Univerziteta u Cambridgeu, gdje i šaljemo radove na ocjenjivanje.

Razgovarala: Maja ARSLANAGIĆ

Raditi ovaj posao veliki je izazov koji podrazumijeva veliku obavezu i odgovornost. Prva bošnjačka gimnazija bazira svoj rad na misiji kojom teži odgoju i obrazovanju pojedinaca koji će znati, htjeti, moći i umjeti da mijenjaju svijet nabolje. I ne samo to, nastojimo ih okupiti, uvezati i učiti kulturi saradnje i nakon što ponesu diplomu ove škole, kazala je na početku razgovora za Faktor Naida Hota-Muminović, direktorica Bošnjačke gimnazije u Sarajevu.

FAKTOR: Postali ste direktorica najuspješnije škole u Kantonu Sarajevo. Mislite li da će biti težak zadatak voditi ovu školu narednih godina i zadržati prosječnu ocjenu 4,66?

HOTA-MUMINOVIĆ: Sve naše aktivnosti nastavit će tim kursom koji je započeo prvi tim profesora Prve bošnjačke gimnazije na čelu s prvom direktoricom gospođom Lejlom Akšamija, a koji gleda naprijed i ne plaši se izazova budućnosti. Imamo posvećen kadar, čije je prosječno godište 1978, i to su ljudi koji ulaze u svoje najbolje profesionalne godine, vrlo su pristupačni i stručno vješti. Naši učenici imaju dobar kućni odgoj, koji je temelj i preduvjet za bilo kakav smislen odgojno-obrazovni rad. Posjedujemo dobre uvjete za rad i u smislu opremljenosti školskih prostora, kako funkcionalno tako i estetski.

FAKTOR: Koji je osnovni kriterij za upis učenika u Prvu bošnjačku gimnaziju?

HOTA-MUMINOVIĆ: Kriteriji su odličan uspjeh tokom školovanja u osnovnoj školi i primjerno vladanje, kao i odlični rezultati na eksternoj maturi. Za učenike koji apliciraju na naš Curriculum B (kombinovani gimnazijski kantonalni nastavni plan i program i međunarodni Cambridge program) organiziramo i dodatno testiranje iz engleskog jezika i matematike.

FAKTOR: Koliko će biti upisano učenika u prvi razred u narednoj školskoj godini?

HOTA-MUMINOVIĆ: Prva bošnjačka gimnazija uvijek ima stabilan broj zainteresiranih za upis. U narednoj školskoj godini upisujemo ukupno pet odjeljenja: tri u kantonalnom gimnazijskom programu (Curriculum A) i dva u kombinovanom kantonalnom programu i međunarodnom Cambridge programu (Curriculum B).

FAKTOR: Prva bošnjačka gimnazija je trenutno jedina srednja škola u BiH koja nudi Cambridge program obrazovanja? Možete li pojasniti o kakvom programu je riječ?

HOTA-MUMINOVIĆ: Već deset godina nudimo mogućnost stjecanja međunarodno priznatih certifikata i Cambridge diplome, uz stjecanje diplome Prve bošnjačke gimnazije. Program je zahtjevan i namijenjen je učenicima koji hoće da uče i da, pod krovom Prve bošnjačke gimnazije, steknu iskustvo međunarodnog obrazovanja bez ranog napuštanja roditeljskog doma i odlaska u inostranstvo. Pripremamo učenike za ispite koji se održavaju u našoj školi po propozicijama iz Cambridga. Potom njihove radove šaljemo na eksterno ocjenjivanje na Univerzitet u Cambridge, a nakon toga stižu rezultati. Dio smo mreže od 9.000 škola u više od 160 zemalja.

FAKTOR: Posebnu pažnju obratili ste i na ishranu učenika, jer u Bošnjačkoj gimnaziji nema brze i nezdrave hrane. Šta nudite učenicima?

HOTA-MUMINOVIĆ: Veoma nam je važno da naši učenici vode računa o zdravom načinu života, što uključuje i zdravu prehranu. U školskom restoranu svakog dana priprema se svjež topli obrok prilagođen nutritivnim potrebama tinejdžera i adolescenata. Uvijek bude salata ili voće, a tek ponekada ih iznenadimo desertom. Roditelji sa zadovoljstvom podržavaju rad školskog restorana i cijena jednog obroka je 3,70 KM, pri čemu roditelji plaćaju 3,50 KM, a škola sufinansira 0,20 KM po obroku.

FAKTOR: Zanimljivo je da imate i  školsku stomatološku ambulantu. Koje usluge pružate učenicima?

HOTA-MUMINOVIĆ: Svi učenici škole imaju pravo na preglede i stomatološke intervencije. Naša ambulanta je sastavni dio Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Posjeduje sve što je potrebno za optimalan rad, a prije svega posvećen tim koji čine prim. dr. Nerfida Žiga i asistentica Ajša Tabaković.

FAKTOR: Na šta ste posebno ponosni kada je riječ o radu Bošnjačke gimnazije?

HOTA-MUMINOVIĆ: Na naše učenike i na to kakvi ljudi postaju kada steknu diplomu gimnazije. A postaju mladi neustrašivi ljudi, koji s entuzijazmom i spremnošću gledaju na budućnost i ne plaše se izazova koje ona nosi. Vrlo su samouvjereni, ali i spremni da pomažu onima u nevolji i da dadnu svoj nesebični doprinos izgradnji i napretku Bosne i Hercegovine.

(Faktor.ba)