INTERVJU - Bego Gutić: Autoput Beograd - Sarajevo je prilika da se otvorimo ka Evropi

objavljeno: 24.10.2017. u 21:25

Vlada Tuzlanskog kantona danas je napravila budžetski okvir za funkcioniranje kantona u izbornoj godini, što znači da izvršna vlast ulazi u posljednju godinu svog mandata. Iako smo još daleko od podvlačenja crte i svođenja računa, sasvim je dovoljno vremena da se daju neke procjene.

Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić za Faktor je govorio o rezultatima Vlade ostvarenim od početka njegovog mandata te očekivanjima kada je u pitanju 2018. godina.

Kako gledate na dosadašnji dio Vašeg mandata i ima li nešto što biste posebno istakli od stvari koje su urađene?

Mislim da samo do sada imali jedan uspješan mandat. Istakao bih dva programska cilja koje smo imali kao prioritet. Prvi je stabilizacija kantona, a kroz to rješavanje problema u privredi, posebno u privrednim društvima u vlasništvu Vlade TK. To su Aida, TTU, Livnica... Pored ovih u državnom vlasništvu, imali smo i firme koje su nekoliko puta prošle proces privatizacije, ali su i ti problemi na neki način fakturisani nama, poput Dite ili Konjuha. Drugi važan cilj je bila stabilizacija budžeta. Zatekli smo veliki deficit od 93 miliona i oko 20 miliona posuđenih namjenskih sredstava. Ukupan deficit je bio 113 miliona maraka. Prema posljednjem izvještaju o izvršenju budžeta taj deficit je sada oko 55 miliona.

Koji su osnovni ciljevi do kraja mandata i hoće li izborna godina utjecati na produktivnost Vlade TK?

Kampanja je već prerano krenula, ali nećemo dozvoliti politiziranje bilo kojih pitanja. Očekujem da radimo uz neke pritiske koje do sada nismo imali. Ono na čemu ćemo mi raditi jeste rješavanje privrednih problema. Imamo stotinjak radnika TTU-a, koji nisu našli mjesto u novom TTU Energetiku. Tu je i problem Fortune, koja nije u našoj nadležnosti, ali zbog loše privatizacije imamo situaciju da su nam radnici na ulicama. Radnici zahtijevaju od Vlade i od pravosuđa određene mjere i ja ih u tome ohrabrujem. Također, ohrabrujem i pravosuđe da u skladu sa svojim ovlaštenjima uđe i provede istrage. Mi smo privredno najrazvijeniji kanton i zapošljavamo najviše radnika u direktnoj proizvodnji. Na evidenciji smo zatekli 84 hiljade zaposlenih i 97 hiljada nezaposlenih, a sada se taj omjer okrenuo u korist zaposlenih. Imamo pet hiljada zaposlenih u obrtu, kojih nema u evidenciji Poreske uprave, tako da sada u TK imamo 102 hiljade zaposlenih. Cilj nam je da to dodatno poboljšamo i da nastavimo stabilizaciju budžeta.

Broj upisanih studenata na Univerzitet u Tuzli je smanjen. Šta Vlada može uraditi u vezi s tim?

Postoji nekoliko faktora koji su doveli do manjeg broja upisanih studenata. Osnovni razlog je natalitet, a tu su i vanjske, ali i unutrašnje migracije. Treći razlog, za koji ne mislim da previše utiče, su privatni univerziteti. Mislim da je među studentima koji su sada upisali privatne fakultete veoma mali broj onih koji su tek završili srednje škole. Mi ćemo kroz mjere Vlade pokušati osmisliti nekoliko programa. Nastavit ćemo pomagati porodilje koje nemaju zasnovan radni odnos, konačno moramo riješiti upisnu politiku tako da bude usklađena sa potrebama tržišta. Svaki puta kada dođe vrijeme upisa, podlegnemo željama roditelja i učenika. Osmislit ćemo i neke kreditne linije stipendiranja za zanimanja koja su deficitarna.

Šta je perspektiva Tuzlanskog kantona? Bili smo poznati po industriji, a sada sve više polažemo na uslužne djelatnosti i turizam...

Trebamo iskoristiti sve potencijale koje imamo. Mi se znamo baviti rudarstvom, znamo proizvoditi struju, također, naša komparativna prednost su drvna, metalna i hemijska idustrija. Pored tih glavnih grana privrede moramo promovisati turizam, IT sektor, gdje imamo ekspanziju. Poljoprivredna proizvodnja još ima prostora za napredak.

Kako riješiti saobraćajnu blokadu Tuzlanskog kantona?

Ako posmatramo nadležnosti, mi smo zaduženi za regionalne pravce. Stanje magistralnih puteva, za koje nismo nadležni, veoma je teško. Svugdje u svijetu se magistralne ceste i autoputevi rade iz kredita. Zakon o akcizama je jedan od načina, s tim da se tačno definiše iznos koji će biti usmjeren prema kantonima. Mi smo privredno najpotentniji kanton i gradnja autoputa Beograd - Sarajevo, preko Bijeljine i Brčkog, ono je što smo zagovarali. Moramo naći načina i da otvorimo Tuzlu ka Evropi. Nama je puno važniji izlaz prema Orašju i spajanje sa autoputem Beograd - Zagreb. Pitanje je, ako vidimo kojom se brzinom gradi koridor Vc, kada će na red doći spajanje Y kraka, odnosno puta Tuzla - Žepče na koridor Vc. Mislim da je ovaj projekat Srbije i Turske i izgradnja autoputa Beograd - Sarajevo prilika da se otvorimo ka Evropi. Na nivou FBiH moramo naći načina da se napravi rekonstrukcija puta Tuzla - Sarajevo, jer je Tuzla najveći centar poslije Sarajeva.