Revizori Ureda za reviziju BiH uvidom u fakture utvrdili su da se iznos od 4.513 KM odnosi na plaćene kotizacije za učešće uposlenih službenika Instituta na stručnim seminarima izvan zemlje (Republika Hrvatska, Republika Srbija).

- Organizatori seminara su privatne specijalizirane kuće iz Bosne i Hercegovine, a teme seminara su bile javne nabavke, savremena poslovna komunikacija u administraciji i pravila poslovnog bontona, emocionalna inteligencija na poslu, efikasno upravljanje međuljudskim odnosima i stresom na radnom mjestu, utjecaj menadžmenta i reakcija na krizne situacije - navodi se u izvještaju.

Revizijom je konstatovano da troškovi koji nastaju po ovom osnovu su znatno veći od troškova koji bi nastali prisustvom zaposlenih na seminarima na iste teme u BiH.

- Potrebno je istražiti tržište i utvrditi održavaju li se seminari na iste ili slične teme u Bosni i Hercegovini te na taj način izbjeći znatno veće troškove koji nastaju po ovom osnovu - preporučili su revizori.