Zbog obavljanja djelatnosti suprotno važećem odobrenju za rad, federalni inspektori su subjektima nadzora izdali šest prekršajnih naloga s novčanim kaznama i šest rješenja o zabrani rada.

Inspektori Uprave za indirektno oporezivanje su, zbog nezakonitog prometa duhanskih prerađevina, privremeno oduzeli 67,5 kg duhanskih prerađevina (nargila) u vrijednosti 16.875 KM i izdali pet prekršajnih naloga, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP).

- U skladu s članom 3, stav (3) Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj:32/09), ugostitelj može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju ugostiteljske djelatnosti, a koje se uobičajeno obavljaju uz ugostiteljsku djelatnost (prodaja novina i časopisa, duhanskih prerađevina, pružanje usluga bilijara, boćanja, kuglanja, tenisa i sl.), u skladu s posebnim propisima. Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da kontrolisani subjekti nadzora obavljaju kontrolisanu djelatnost suprotno izdatom odobrenju od nadležnog općinskog organa, odnosno da nemaju odobrenje za prometovanje duhanskih prerađevina - nargila, zbog čega im je obavljanje djelatnosti zabranjeno -obrazložio je Elmir Ramić, glavni federalni tržišni inspektor po ovlaštenju.