KUIP KS istovremeno poziva učesnike lokalnih izbora da spriječe devastaciju javnih prostora i površina ispisivanjem grafita i natpisa, te prljanje javnih površina rasipanjem, bacanjem ili uništavanjem promotivnog materijala. Naročito ističu stroge zakonske zabrane plakatiranja na stubovima javne rasvjete i kontaktnoj mreži, stajalištima javnog prijevoza, te zabranu postavljanja reklamnih panoa i lijepljenja plakata na stablima, parkovskoj opremi i objektima, saopćeno je iz KUIP-a KS.

Inspekcijske kontrole poštivanja navedenih zakonskih odredaba počinju prvog dana predizborne kampanje putem kantonalne komunalne inspekcije kojoj pomoć u radu pružaju komunalni redari kantonalnih javnih komunalnih preduzeća "Park" i "Rad", sa kojima je već dogovoren i usuglašen plan i način rada, te prioroteti postupanja.

Komunalni redari će u dvije smjene vršiti neposrednu kontrolu na području svih općina u KS, a ovlašteni su da zapisnikom narede uklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku, te da istekom ostavljenog roka izvrše kontrolni pregled. Sve evidentirane prekršaje komunalni redari dostavljaće odmah kantonalnoj komunalnoj inspekciji na nadležno postupanje, navodi se u saopćenju.

Iz KUIP-a KS napominju da nadzor nad postupanjem političkih subjekata vrše i nadležne općinske inspekcije, te s tim u vezi očekuju i njihov dodatni angažman u skladu sa zakonskim nadležnostima (urbanističko-građevinske/komunalne/cestovne), a kako bi nezakonite radnje bile pravovremeno spriječene i sankcionisane.

Upozoravaju da će svi evidentirani prekršaji biti sankcionisani na zakonom predviđeni način, odnosno prvobitnim izdavanjem rješenja o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti, a u slučaju neprovođenja donesenih mjera i prekršajnim sankcijama.

U zavisnosti od vrste prekršaja i materijalnog propisa kojim je definisan, propisane kazne kreću se do 6.000 KM za pravne subjekte, do 2.000 KM za odgovornu osobu u pravnom subjektu, te do 1.500 KM za fizičku osobu. Pored toga, za nepostupanje po rješenju inspektora Zakonom o inspekcijama su predviđene novčane kazne u iznosu do 15.000 KM za pravne subjekte, odnosno do 3.000 KM za odgovornu osobu u pravnom subjektu, te do 1.500 KM za fizičku osobu.

KUIP KS ističe da zakonitim postupanjem politički subjekti pokazuju društveno-političku odgovornost prema državi i lokalnoj zajednici i takvim primjerom na praktičan način uvjeravaju birače u istinitost političkih ideja koje zastupaju. To se naročito odnosi na programska opredjeljenja u oblasti zaštite okoliša, zaštite i održavanja javnih prostora i površina, komunalnih djelatnosti i komunalne čistoće.

- Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju u predstojećoj jednomjesečnoj predizbornoj kampanji da dosljedno primjenjuju zakonske propise u vezi sa oglašavanjem i promocijom, te da navedene aktivnosti vrše samo na zakonom predviđen način - poručili su iz KUIP-a KS.