Nakon što je više od desetero djece primljeno na Infektivnu kliniku na KCUS-u sa stomačnim tegobama i sa sumnjom da se radi o trovanju, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona izašla je na teren i poduzela mjere za utvrđivanje mogućih uzroka trovanja djece u Sportsko-rekreativnom centru Ajdinovići.

- Odmah po prijavi, kantonalna sanitarna inspektorica je izašla na lice mjesta, s ciljem inspekcijskog nadzora u objektu. Bili su prisutni i policijski službenici PS Olovo i predstavnici Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Po nalogu dežurnog tužioca u ZDK, za potrebe vještačenja uzeti su uzorci hrane i vode, kao i ostali potrebni uzorci (brisevi sa radnih površina, opreme, pribora, ruku i odjeće uposlenika). Kantonalna sanitarna inspekcija je poduzela zakonom propisane mjere, odnosno zabranila subjektu nadzora pripremu i usluživanje hrane i pića, upotrebu vode za pripremu hrane i pića iz dovoda u objektu, u kuhinji hotela i ostalim objektima gdje se priprema i uslužuje hrana i piće (grill i pizzeria), do dobijanja izvještaja o mikrobiološkom ispitivanju uzoraka iz laboratorija. Danas će inspekcijsku kontrolu u ovom objektu, u okviru svoje nadležnosti, obaviti i kantonalna veterinarska inspekcija – saopćili su iz Kantonalne inspekcije ZDK.