Na parazite u spomenutoj ribi pažnju je skrenula veterinarka Amina Rizvanović putem društvene mreže Facebook.

- Imam potrebu ovo da napišem jer se kao doktor veterinarske medicine smatram odgovornom da na neki način zaštitim stanovnike svoje države. Uopće me ne zanima kakve će reakcije ovaj post izazvati. Također, unaprijed se gadljivim ljudima izvinjavam, ali šta je tu je - istakla je Rizvanović. 

Inspektori su potvrdili prisustvo parazita kod većeg broja pojedinačno pakovanih proizvoda, što je suprotno odredbama Pravilnika o higijeni hrane životinjskog porijekla, zbog čega je veterinarska inspekcija zabranila dalji promet i upotrebu ribe vidno invadirane parazitima, te naložila pokretanje postupka povlačenja sa tržišta u skladu sa odredbama člana 27. Zakona o hrani.

- S ciljem identifikacije vrste parazita u laboratoriji Veterinarskog fakulteta u Sarajevu provedeno je i laboratorijsko ispitivanje uzetih uzoraka kojim je utvrđeno da se radi o parazitima iz porodice Anisakidae. Po rješenju veterinarske inspekcije KS i obavještenju o rezultatima laboratorijskog ispitivanja do sada je iz maloprodaje povučeno 10.508 kg sumnjive ribe. Dalje mjere sa povučenim proizvodima ribarstva odredit će nadležna inspekcija kod uvoznika, kojem je određena zabrana stavljanja sumnjive ribe na tržište do okončanja postupka. Kako se radi o proizvodu iz uvoza, s ciljem poduzimanja daljih mjera i radnji, radi zaštite zdravlja i interesa potrošaća, odmah je obaviještena i Agencija za sigurnost hrane BiH, Ured za veterinarstvo BiH kao i druga nadležna tijela i organi - naveli su u saopćenju iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

Shodno odredbama Pravilnika o higijeni hrane životinjskog porijekla, određeno je da "proizvodi ribarstva koji su vidljivo napadnuti parazitima subjekti u poslovanju s hranom ne smiju staviti u promet za ljudsku ishranu".

- Važno je istaći i da se larve parazita isključivo uništavaju termičkom obradom iznad 60 stepeni u trajanju od najmanje jedne minute. Paraziti iz poradice Anisakidae mogu izvazvati oboljenje potrošača u slučaju konzumiranja sirove ili nedovoljno termički obrađene ribe, zbog čega je nužan oprez prilikom pripreme za konzumaciju. Istovremno, kako paraziti iz porodica Anisakidae parazitiraju u velikom broju vrsta slatkovodnih i morskih riba iz Inspketorata veterinarske inspekcije KUIP-a pozivaju i sve subjekte u poslovanju sa proizvodima ribarstva i akvakulture da u okviru planova samokontrole, a u skladu sa načelima HACCP sistema, obavezno obavljaju pretrage ribe akreditovanim metodama kod ovlaštenih laboratorija i odgovarajućom učestalošću - saopćili su.

Posebno napominju da konkretni slučaj ukazuje na značaj, ulogu i odgovornosti koje imaju veterinarske službe za vrijeme pandemije koronavirusa, s obzirom na nužnost osiguranja kontinuiteta službenih kontrola i monitoringa u oblasti sigurnosti hrane, kao i mjera u prevenciji zoonoza (bolesti prenosivih sa životinja na ljude), na što su ukazale i Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) i Svjetska veterinarska asocijacija (WVA).