Ranije su u kritičnim situacijama obično angažirani helikopteri Oružanih snaga BiH, ali ove godine, zbog odbijanja člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika da učestvuje u radu Predsjedništva, ni ta mogućnost nije mogla biti iskorištena. Građani Jablanice prethodnih dana sa zebnjom su gledali kako vatra guta šumsko bogatstvo te općine i prijeti da ugrozi njihove kuće. Olakšanje, makar privreno, stiglo je u vidu kiše koja je, barem zasad, pogasila najveći dio požarišta.

Još na 10. sjednici Vlade Federacije BiH održanoj u junu 2011. godine razmatran je izvještaj o izradi studije "Gašenja požara otvorenih prostora korištenjem zračnih snaga u Federaciji BiH" i tada se Vlada obavezala da će Vijeću ministara BiH, putem Ministarstva sigurnosti BiH, vladama RS-a i Brčko distrikta, kao i entitetskim upravama civilne zaštite uputiti prijedlog da izvrše analizu i dogradnju te studije u cilju osiguranja odgovarajućih sredstava za gašenje požara otvorenih prostora na području cijele države.

Međutim, kako su za Faktor kazali iz Federalne uprave civilne zaštite, ti organi nikada se nisu očitovali niti su dali svoje mišljenje na dostavljena dokumente, niti su dostavili prijedloge za dogradnju navedene studije. Posljedično, nikad nije došlo do nabavke šest aviona tipa "Air Tractor", verzija AT-802  F Fire Boss za gašenje požara otvorenih prostora i jednog helikoptera za transport vatrogasaca i evakuaciju.

Nabavljena samo vedra za vodu

- Da je došlo do realizacije našeg prijedloga nabavka navedenih sredstava bi se sufinansirala od Vijeća ministara BiH, vlada entiteta i Brčko distrikta BiH. Nabavljena sredstva bi se ustupila Oružanim snagama BiH koje imaju odgovarajuću infrastrukturu za njihovo održavanje i deponovanje, kao i osposobljeno letačko osoblje koje bi se prekvalifikovalo za upravljanje ovim letjelicama - kažu u FUCZ-u.

Dvije godine kasnije, uslijedio je novi pokušaj, pa je na 80. sjednici Vlade FBiH održanoj 28. augusta 2013. godine ponovo bilo govora o nabavci letjelica za gašenje požara ukoliko izostane pozitivno mišljenje Radne grupe Vijeća ministara BiH, koja je formirana na osnovu inicijative Vlade FBiH za konačno opredjeljenje za nabavku aviona za gašenje požara. I tada je bilo govora da bi ove letjelice, osim za gašenje požara na otvorenom prostoru, mogle služiti i za druge namjene kao što je zaprašivanje šuma i usjeva.

U januaru 2014. godine sačinjena je i "Studija gašenja šumskih požara u BiH" koju je izradila i usvojila interesorna radna grupa i predložila Vijeću ministara BiH određene zaključke, među kojima je i onaj da Vijeće ministara BiH izražava spremnost da u cilju kvalitetnijeg nastupa kod proizvođača protupožarnih letjelica, opreme i sredstava za zaštitu od požara, sa vladama entiteta i Brčko distrikta BiH razmatra mogućnost zajedničke nabavke letjelica koje bi bile u vlasništvu entiteta i sa kojima bi entiteti samostalno upravljali.

- Vlada FBiH zadužila je FUCZ i poduzela niz aktivnosti u prevenciji te pripremi i donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu te izmjenama i dopunama standardnih operativnih procedura za angažovanje OSBiH u akcijama gašenja požara kojim bi se ove procedure pojednostavile i konkretizirale. Nakon toga je bilo planirano da Vlada FBiH razmotri nabavku letjelica i još jednom kod Vijeća ministara BiH i Vlade RS-a inicira zajedničku nabavku letjelica za gašenje požara. Istovremeno je kao alternativa zaključeno da se sagleda i mogućnost da Federalni MUP u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija i FUCZ-om, sagleda materijalne i ljudske resurse za prihvat novonabavljenih letjelica za gašenje požara, te organizovanje, korištenje i upravljanje tim sredstvima i opremom. To se odnosilo i na eventualnu mogućnost angažiranja i upućivanja na obuku osoba koje imaju pilotski ispit za upravljanje letjelicama za gašenje požara - kažu iz FUCZ-a.

Dakle, kako se vidi iz odgovora Federalne uprave civilne zaštite, većina predviđenog je realizirana, ali ne i ono najvažnije, a to je zajednička nabavka letjelica. Stoga je Vlada FBiH ponovo pokrenula aktivnosti za samostalnu nabavku letjelica za gašenje požara, osiguranje potrebnih uslova za vršenje svih poslova koji se odnose na upravljanje, obuku, finansiranje i održavanje ovih letjelica.

Međutim, dosad su nabavljena samo vedra za vodu, koja su stavljena na raspolaganje Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Ta vedra i danas koriste helikopteri OSBiH za gašenje požara iz zraka na prostoru cijele BiH.

Air Tracktori najbolje rješenje

Na naš upit da li se u u skorijem periodu uopće planira mogućnost nabavljanja letjelica namijenjenih za borbu protiv požara u FBiH i šta je potrebno uraditi kako bi se takav jedan projekat realizirao iz FUCZ-a kažu da je Vlada FBiH na hitnoj sjednici održanoj prethodnog vikenda zadužila FUCZ da, u skladu sa svojim nadležnostima, "nastavi poduzimati sve neophodne aktivnosti u pružanju pomoći na gašenju požara, te sačini informaciju o potrebi nabavke letjelica za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u Federaciji BiH".

U ranije pomenutoj studiji navedeno je da bi za gašenje požara otvorenih prostora u FBiH najbolje bilo nabaviti avione tipa Air Tractor, verzije AT-802F Fire Boss, koji bi udarnim djelovanjem gasili požare otvorenih prostora u zonama visokog i vrlo visokog rizika od požara te specijalizirane, odnosno prenamijenjene helikoptere za gašenje požara. Ti helikopteri bi se, osim za gašenje požara iz zraka mogli koristiti i za izviđanje zračnog prostora, prevoženje ljudstva i opreme i medicinsku evakuaciju.

Air Tracktor AT-802F Fire Boss ocijenjen kao optimalan za gašenje požara u BiH

U studiji je istaknuto i da vodene površine u BiH nisu dovoljno velike da bi često spominjani specijalizirani hidroavion za gašnjenje požara iz zraka - kanader, mogao sletjeti, napuniti svoj rezervoar i podići se u zrak. Brojne su i druge prepreke za to – od mostova, brana, niskog vodostaja… Također, cijena ove letjelice kreće se oko 30 miliona eura. Sat leta kanadera košta oko 7.000 eura, a usto se više i ne proizvode.

Prema podacima koje su iznijeli pojedini delegati u Domu naroda FBiH godišnje se za zaštitu i spašavanje od poreznih obveznika u FBiH izdvoji oko 27 miliona KM. Sasvim opravdano se postavlja pitanje gdje taj novac odlazi i kako je moguće da se dio tog novca dosad nije iskoristio za nabavku potrebnih letjelica.

Iz FUCZ-a kažu da se ova sredstva vode se na posebnom transakcijskom računu budžeta Federacije, kantona i općina.

- Od ukupno uplaćenih sredstava 15 posto pripada Federaciji, 25 posto kantonu i 60 posto općini u kojoj su ta sredstva ostvarena. Ostvareni prihodi na godišnjem nivou koji pripadaju Federaciji iznose oko četiri miliona KM - kažu u FUCZ-u.

Ističu i da mogućnosti nabavke i kupovine aviona za gašenje požara iz zraka imaju svi nivoi vlasti – od općina, gradova do kantona.

Po svemu sudeći, svi ovi nivoi, uključujući i državni, su zakazali.

Iako od 2012. godine postoji incijativa, a od 2014. godine i studija, kojom je jasno definirano koje letjelice bi bile optimalne za nabavku za potrebe Federacije BiH, do nje nikad nije došlo.

Gdje je tačno zapelo, niko ne nudi konkretan odgovor, a letjelice za gašenje požara u FBiH i dalje su samo u planu.