- S obzirom na trenutno stanje u Palestini, uz konstataciju da je ovo što se danas dešava s palestinskim narodom teška nepravda koja treba da opterećuje cijelo čovječanstvo, smatram da je potrebno pomoći ranjenim civilima. Prema nezvaničnoj informaciji, u Gazi je smrtno stradao i poslednji neurohirurg. Dakle, zdravstveni sistem u Palestini očigledno ne može pružiti niti osnovni nivo pomoći svim ranjenim i bolesnim civilima - kaže Šekib Umihanić, medicinski direktor UKC-a i šef Kluba zastupnika SDA u Skupštini TK.

On smatra da u UKC Tuzla ima dovoljno medicinskih stručnjaka iz raznih oblasti, a također i dovoljno prostora da se zbrine određeni broj ranjenika iz Palestine.

- Svakako je za ovu humanu misiju potrebno angažovanje države Bosne i Hercegovine koja bi trebala diplomatskim putem da obezbijedi dolazak ranjenika u našu državu, a također i angažman šire društvene zajednice na lokalnom nivou. Može se napraviti jedan vazdušni koridor i ranjeni su za tri sata na Međunarodnom aerodromu Tuzla - navodi Umihanić.

Da bi se inicijativa realizirala potrebno je da ju usvoji Skupština TK, a potom da je proslijedi višim nivoima vlasti u našoj zemlji.