Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, postupajući po prijavi za održavanje javnog skupa u organizaciji Grada Sarajeva "Javni doček Nove 2020. godine", preduzela je niz mjera i radnji propisanih zakonom s ciljem osiguranja planiranih manifestacija i događaja na području Kantona Sarajevo.

Iz te institucije navode da su, obzirom da se očekuje prisustvo većeg broja građana iz zemlje i iz inostranstva, sačinjeni operativni planovi postupanja policijskih službenika Uprave policije, te je angažovan dovoljan broj policijskih službenika, kako uniformisane, tako i kriminalističke policije, radi osiguranja planiranih aktivnosti.

Dodaju da je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo svojim Rješenjem od 26. decembra 2019., dalo saglasnost za privremenu izmjenu režima saobraćaja dana 31. decembra 2019. od 15.00 sati do 5.00 sati 1. januara 2020. na lokacijama: u ulici Maršala Tita (na dijelu od raskrsnice sa ulicom Alipašina  do raskrsnice sa ulicom Fra Anđela Zvizdovića), u ulici Zmaja od Bosne za  smjer Baščaršija - Ilidža  (od raskrsnica sa ulicama Fra Anđela Zvizdovića do raskrsnice sa ulicom Halida Kajtaza - I transferzala), u ulici Zmaja od Bosne za smjer Ilidža - Baščaršija  na dijelu (od spoja  sa ulicom Hamdije Čemerlića do spoja sa ulicom Vrbanja), u ulici Halida Kajtaza ( I Transferzala) , kolovozna traka za kretanje iz smjera Muzeja prema željezničkoj stanici na dijelu od spoja sa ulicom Zmaja od Bosne do raskrsnice sa ulicom Kranjčevićeva, te u ulici Hiseta (od spoja sa ulicom Vrbanja  do spoja sa ulicom  Kotromanića).

Također, ista izmjena režima saobraćaja se odnosi na ulicu Vrbanja (od spoja sa ulicom Vilsonovo šetalište  do spoja sa ulicom Hiseta), ulicu Kotromanića i most Suade Dilberović i Olge Sučić, ulicu Franca Lehara od spoja sa ulicom Zmaja od Bosne do spoja sa ulicom Kranjčevićeva, ulicu Fra Anđela Zvizdovića od spoja sa ulicom Maršala Tita do spoja sa ulicom Kranjčevićeva, ulicu Kralja Tvrtka od spoja sa ulicom Maršala Tita do spoja sa ulicom Kranjčevićeva, ulicu Dolina od spoja sa ulicom Maršala Tita do spoja sa ulicom Kranjčevićeva, ulicu Magribija od spoja sa ulicom Maršala Tita do spoja sa ulicom Kranjčevićeva, ulicu Valtera Perića od spoja sa ulicom Hamze Hume do spoja sa ulicom Đoke Mazalića, te ulicu Vilsonovo šetalište  na dijelu od spoja sa ulicom Hamdije Čemerlića do spoja sa ulicom Vrbanja.

Zbog činjenice da će u navedenom terminu biti obustavljen saobraćaj vozila na navedenim lokacijama iz MUP-a preporučuju građanima da u skladu sa mogućnostima svoje kretanje na ovom prostoru prilagode iskazanom vremenskom periodu.

Na samom prilazu mjestu organizovanog dočeka Nove godine na lokalitetu Marijin Dvor, područje općine Centar Sarajevo, bit će organizovani kontrolni punktovi na šest lokacija, te iz MUP-a apeluju na građane i posjetioce koji žele prisustvovati organizovanom dočeku da sa sobom ne nose: veće torbe, petarde i pirotehnička sredstva, alkoholna pića, staklene boce, limenke, bilo kakave oštre ili tupe predmete pogodne za nanošenje tjelesnih povreda, te da svojim postupcima ne dovedu u opasnost sebe ili druge osobe, odnosno, svoju ili tuđu imovinu, kao i da poštuju i postupaju po uputama koje eventualno dobiju od policijskih službenika. 

Osim navedenog, aktivnosti policijskih službenika obuhvataju i pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu vozača u pogledu alkoholisanosti, sprječavanje i sankcionisanje u skladu sa zakonom nabavke, prodaje i upotrebe pirotehničkih sredstava, te preventivno-represivne aktivnosti radi sprečavanja vršenja krivičnih djela i narušavanja javnog reda i mira.

Kada su u pitanju koncerti koji će biti održani kod Vječne vatre, na navedenom lokalitetu je planirana privremena obustava i izmjena režima saobraćaja dana 30. decembra 2019. od 17.00 do 24.00 sati, kao i 1/2. januara 2020. od 17.00 do 01.00 sati, te će i navedene manifestacije biti osigurane od strane policijskih službenika, saopćeno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova KS.