Infografika: Koliko je BiH daleko od Evropske unije

objavljeno: 09.02.2018. u 15:36

Institut za demokratiju "Societas Civilis" iz Skoplja napravio je zanimljivu infografiku koja pokazuje usporednu vremensku liniju šest zemalja Zapadnog Balkana koje nastoje postati članice Evropske unije (EU), a u skladu sa sadržajem Strategije Evropske komisije.

U vizualizaciji je kao osnovica iskorišten pristupni put Republike Hrvatske, koja je u oktobru 2001. godine potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), a u julu 2013. godine je postala članica EU-a.

Upravo su koraci koje je Hrvatska prošla na tom putu, od potpisivanja SSP-a, preko predaje aplikacije za članstvo, dobijanja kandidatskog statusa, potpisivanja sporazuma o početku pregovaračkog procesa, početka pregovaračkog procesa i njegovog okončanja, potpisivanja ugovora o pristupanju, početka procesa ratifikacije te u konačnici pristupanja EU-u, tačke koje su u ovoj infografici utvrđene kao ključni koraci na evropskom putu.

Najbliže EU-u u ovom trenutku su Crna Gora i Srbija, koje su otvorile pregovaračke procese. Makedonija i Albanija su dobile kandidatske statuse, dok je BiH od 2008. godine i potpisivanja SSP-a do danas uspjela "dogurati" tek do druge tačke, odnosno do predaje aplikacije za članstvo.

- BiH je trebalo deset godina od započinjanja pregovora do stupanja na snagu SSP-a. U oktobru 2003. godine je Hrvatska bila u fazi u kojoj se BiH nalazi danas. Hrvatskoj je trebalo osam godina i devet mjeseci da postane članica EU-a. Da li BiH može postati članica u sličnom vremenskom okviru – navodi se u vizualizaciji Instituta.

Aplikacija je, podsjećanja radi, predata u februaru 2016. godine, nakon što je naša zemlja, po prvi put nakon dužeg niza godina, dobila pozitivan izvještaj o napretku Evropske komisije.

Najmanje je na svom evropskom putu odmaklo Kosovo, koje je tek u oktobru 2015. godine potpisalo SSP.