Na domaćem tržištu zabilježen je pad od dva posto, a na stranom tržištu pad od 1,4 posto. U februaru 2023. godine u poređenju s istim mjesecom 2022. godine ukupni promet industrije u BiH pao je za 1,9 posto. Na domaćem tržištu zabilježen je pad za 0,9 posto, a na stranom tržištu pad za 2,6 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Prema GIG agregatima, u februaru u poređenju sa januarom 2023. godine ukupni promet energije veći je za 7,6 posto, promet trajnih proizvoda za široku potrošnju veći je za dva posto, promet kapitalnih proizvoda veći je za 1,1 posto i promet netrajnih proizvoda za široku potrošnju veći je za 0,2 posto.