Prema GIG agregatima, u decembru 2021. godine u odnosu na novembar iste godine, kapitalni proizvodi veći su za 6,9 posto, energija veća je za 5,8 posto, intermedijarni proizvodi veći su za 2,7 posto i netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 0,9 posto. Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 0,1 posto.

Na godišnjem nivou, u decembru 2021. u odnosu na isti mjesec 2020. godine, kapitalni proizvodi veći su za 28,1 posto, trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 9,8 posto, intermedijarni proizvodi veći su za 7,1 posto i netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 5,6 posto. energija manja je za 1,9 posto, podaci su Zavoda za statistiku Federacije BiH.