U aprilu 2021. godini, u poređenju sa istim mjesecom prošle godine, industrijska proizvodnja u BiH, kalendarski prilagođena, bilježi rast za 25,5 posto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

U prva četiri mjeseca ove godine, u odnosu na isti period lani, industrijska proizvodnja je porasla za 11,5 posto.

Industrijska proizvodnja u aprilu ove godine u poređenju sa aprilom lani u prerađivačkoj industriji bilježi rast od 33,5 posto, u području proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom i gasom rast za 24,8 posto, dok je u području vađenje ruda i kamena zabilježen pad za 14,5 posto.