U NO će biti na period od četiri godine, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o njihovom imenovanju.

Prije toga je data prethodna saglasnost za razrješenje vršioca ovih dužnosti, zbog isteka mandata.

Prilikom današnje verifikacije zapisnika s prošle sjednice Vlade, napravljena je ispravka u dijelu koji se odnosi na davanje prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do 12 mjeseci.

Prethodna saglasnost ovom nadzornom odboru data je za imenovanje Mihajla Krmpotića za vršioca ove dužnosti.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Kenan Osmanagić (Hrvatska pošta d.o.o. Mostar), Jadranko Puljić (JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar), Ernest Đonko (JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo) i Goran Buhač (JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo).