Na sjednici je doneseno i Rješenje o imenovanju Davorina Primorca za direktora Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) i Tomislava Marinkovića za zamjenika direktora -  rukovodioca Sektora za operacije, tehniku i servis u BHANSA-i.

Direktor i zamjenik direktora su, nakon provedene konkursne procedure, imenovani na prijedlog Vijeća Agencije na mandat od pet godina, saopćilo je Vijeće ministara.