Komisija će provesti potrebne procedure u vezi sa kupovinom objekta, sačiniti izvještaj o radu i do 31. 12. 2020. godine dati prijedlog najpovoljnije ponude na osnovu koje će Vijeće ministara BiH donijeti konačnu odluku.

Radi se o provođenju Odluke Vijeća ministara BiH iz 2018. godine, kojom je odobren višegodišnji kapitalni projekat kupovine, adaptacije i opremanja objekta za smještaj diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u Crnoj Gori u ukupnom iznosu do 1.500.000 KM, saopćilo je Vijeće ministara.