U Upravni odbor su imenovani Saliha Đuderija i Samir Karić, u ime Vijeća ministara BiH, Aida Baručija, u ime Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, Mujo Hadžiomerović, u ime Instituta za nestale osobe BiH, Hamdija Fejzić, u ime UO Memorijalnog centra u prethodnom mandatu te Mirsad Bajrović, u ime Vlade Federacije BiH. Predstavnik Vlade Republike Srpske bit će imenovan naknadno.

Imenovanje je izvršeno nakon što je članovima Upravnog odbora ranije istekao mandat, a u prošlom sazivu Vijeća ministara BiH nije postignut konsenzus za usvajanje te odluke.