- Više od godinu od stupanja Zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH nema nijedne optužnice za negiranje genocida, zločina protiv čovječnosti ili ratnih zločina utvrđenih pravosnažnim presudama međunarodnih i nacionalnih sudova. Minimum koji treba uraditi Tužilaštvo BiH prema žrtvama je procesuiranje negatora genocida - saopćeno je iz IGK povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

Istakli su tim povodom da su ljudska prava osnova slobode i mira, razvoja i pravde i predstavljaju centralni dio rada Ujedinjenih nacija, ali i da su svuda u svijetu ljudska prava i pravna država na udaru. Napomenuli su da je obaveza svih članica UN-a da štite osnovna ljudska prava i slobode, spriječe njihovo kršenje te da stvore uvjete u kojima će se poštovati prava svih građana.

- Agresija i genocid u BiH su bili, jesu i bit će još dugo strašna kušnja za načela upisana u Povelju Ujedinjenih nacija. Agresija i genocid u BiH su pokazala da su ljudska prava kršena i ugrožena, te da ne postoje adekvatni mehanizmi za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima Ujedinjene nacije su prihvatile stajalište da su ljudska prava univerzalna vrijednost i nisu uslovljena nacionalnom, vjerskom ili nekom drugom pripadnošću.

Kad je život boraca za ljudska prava ugrožen, onda smo svi ugroženi. Kad glasovi boraca za ljudska prava zašute, pravde nema, krivda vlada - naveli su iz IGK.