Dvadeseto stoljeće, kako navode iz IGK-a, obilježila je monstruozna težnja da se istrijebe cijele nacionalne, etničke, rasne ili vjerske grupe, da im se onemogući biološki, kulturni, socijalni i ekološki opstanak. Iz nacističkog holokausta čovječanstvo "još ima mogućnost izvući historijsku pouku i poruku, te osigurati bolju budućnost, mada je genocid u Bosni i Hercegovini, koga je generirao srpski i hrvatski nacizam i na kostima ubijenih žrtava inaugurirao genocidne tvorevine na jedinstvenom državnom i društvenom bosanskohercegovačkom prostoru, pokazao ogromno negativno iskustvo".

- Zabluda je da više Evrope znači i više kulture sjećanja, više historijske istine. Pitanje bosanskohercegovačke prošlosti se ne odlučuje na području historiografije, objektivnog historiografskog znanja i sukoba historičara oko objektivne historijske istine, nego u području kulturne artikulacije u kojoj je destrukcija kulture sjećanja temelj anti bosanskohercegovačke stvarnosti u kojoj se država i društvo nalaze duboko u ćorsokaku bijede i beznađa. Bosanskohercegovački pogled u prošlost - kulturu sjećanja određen je bosanskohercegovačkom aktuelnom stvarnošću - konstrukcija države i društva na osnovama legalizacije rezultate agresije i genocida. Ne postoji bosanskohercegovačka historiografija koja polaže pravo na naučnu objektivnost. Postoji pluralitet etničkih historija - istina, bez polaganja prava na objektivnost.  Bosni i Hercegovini treba individualno sjećanje i kolektivna historija, a ne pluralitet historija i kolektivno sjećanje - navodi se u saopćenju IGK.

Naglašavaju da je javno govorenje o agresiji i genocidu u BiH prvi preduslov da izađemo iz antibosanskog stanja negiranja genocida, davanja počasti zločincima i falsifikovanja sudskih, historijskih i naučnih činjenica. Za razliku od Jevreja žrtve genocida u Bosni i Hercegovini, posebno Bošnjaci, nisu našli aktivni odgovor na genocid. Ratni zločinci žive slobodno u javnom prostoru, predlažu se za najodgovornije političke, akademske i kulturne funkcije.

 - Bosanskohercegovačke žrtve genocida nemaju jasnu svijest o kulturi sjećanja kao bosanskohercegovačkom programu za opstojnoist ne samo države i društva, već i posebno za opstojnost bosanske ideje. Nedostatak bosanskog programa i platforme je znak da radimo protiv sebe, ali i protiv bosanske države i društva. Niko nam neće dati bosanski program i institucionalizaciju kulture sjećanja kao jednu od bitnih komponenti toga programa, moramo ga izgraditi tako što ćemo braneći, jačajući i lobirajući za istinu, pravdu, kulturu sjećanja, braniti, jačati i lobirati za državu Bosnu i Hercegovinu - dodaje se u saopćenju.

IGK naglašava da je danas više nego ikada, kada zločini protiv čovječnosti i međunarodnog prava postoje u svijetu, potrebno formirati i jačati historijsku svijest o holokaustu i genocidu u Bosni i Hercegovini, te da je zadatak intelektualaca i odgovornost istraživača da naučno istražuju genocid i druge oblike zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, na čemu se temelji istina i pravda i maksimalno sužava prostor za potencijalne falsifikate, manipulacije i laži. Protiv onih koji veličaju i negiraju holokaust i genocid treba se boriti svim sredstvima, dajući im na znanje da se takva zla neće tolerirati.

 - Zajedno možemo zaustaviti zločin negiranja holokausta i genocida i time poslati jasnu poruku žrtvama da nisu sami u borbi da dokažu očiglednu i neospornu istinu o svojim patnjama. Istina o holokaustu i genocidima mora pobjediti. Pravda za žrtve holokausta i genocida mora biti potpuno zadovoljena. Sloboda bosanskohercegovačke države je moguća samo onda kada se utvrdi sudska odgovornost za agresiju i genocid na čijim rezultatima se danas temelji ta sloboda. Država Bosna i Hercegovina i njene žrtve u agresiji i genocidu, ne smiju se ponižavati. Istina i pravda su najbolja brana antibosanskom djelovanju i najbolja brana ponižavanju žrtava agresije i genocida - saopćeno je iz Instituta za istraživanje genocida Kanada.