- Iako je pravna pozicija državne imovine jasna, jer je Bosna i Hercegovina jedini vlasnik državne imovine, ovakvim djelovanjem Dodik pokušava sa pravnog terena preći na politički gdje je sve moguće. Zašto je ovo pitanje važno Dodiku? Prvi razlog je da sva imovina koja je do sada nelegalno otuđena od države bude legalizirana. Drugi razlog je da ojača antievropski i antinato utjecaj u BiH dovođenjem investitora koji će jačati njegovu poziciju i slabiti poziciju Bosne i Hercegovine, Evropske unije i zapada uopće. I konačni cilj je disolucija Bosne i Hercegovine, jer oduzimanjem imovine državi, prestaje i njeno postojanje - saopćio je IGES.