Dvadeset i dva vijećnika na današnjoj sjednici podržala su njihov izbor. Oboje su se izjasnili da će raditi kao volonteri, odnosno da neće mjesečno iz općinskog budžeta za obavljanje ove funkcije primati 3.600 KM.

Općinsko vijeće također je danas izglasalo zaključak da u narednih 30 dana radna grupa u kojoj će biti predstavnici stranaka koje participiraju u vijeću u saradnji sa Statutarnom komisijom sačine novi statut Općinskog vijeća koji datira iz 2004. godine.

Izbor dopredsjedavajućih izazvao je polemiku među vijećnicima jer Statut i Poslovnik različito su to definirali. Statutom je predviđeno da se bira jedan dopredsjedavajući, a Poslovnikom da su to tri.

Vijećnici Kluba SDA su bili protiv isključivo zbog neusaglašenosti akata Općinskog vijeća.

Na upit da li se dopredsjedavajući biraju danas na osnovu Statuta ili Poslovnika, predsjedavajući Sejad Đozo je kazao da se biraju na osnovu prijedloga Komisije za izbor i imenovanja.

Maida Gabela, vijećnica Platforme za progres, podsjetile je kolege da nakon što bude usvojen novi Statut, njima pripada mjesto trećeg dopredsjedavajućeg.  

Vijećnik SBB-a Ismir Jusko zatražio je pojašnjenje u vezi s bijelim hljebom koji "imaju općinski čelnici nakon završetka mandata", te da ukoliko je to tačno inicira da ta privilegija bude ukinuta.