U pitanju je dug nastao prije privatizacije a prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, zaključno sa 31. januarom ove godine, on iznosi 14,15 miliona maraka.

Vlada je informaciju o Draškovićevom zahtjevu razmatrala na sjednici održanoj 14. februara, a kakav je zaključak donijela, javnosti nije otkriveno. To je donekle i očekivano, s obzirom da je dugogodišnja praksa vlasti u Republici Srpskoj da samo djelimično obavještavaju javnost o odlukama koje donose.

Inače, Drašković je donedavno osporavao obavezu plaćanja ovog duga pravdajući svoj stav tvdnjom da je Vlada RS taj dug, a po osnovu prethodnog dogovora trebala da otpiše ili konvertuje u kapital.

Kao znak protesta skupština akcionara "Swisslion Group“ je prije 2017. godine donijela odluku da Republici Srpskoj bez naknade pokloni svoje akcije u preduzeću "Swisslion IAT“ a ponuda je odbijena.

Počasni hercegovački knez koji je tu titulu dobio prošle godine već nekoliko godina uspješno izbjegava plaćanje ove obaveze.

Vlada RS njegovo ponašanje pravda time što “IAT” od 2012. godine redovno izmiruje sve svoje obaveze prema državi i radnicima kojih je zaposleno preko 500, objavio je Capital