U spomen na 18. novembra 1991. godine, kada je nakon tromjesečne opsade pripadnika bivše JNA i srpskih paravojnih snaga slomljena odbrana Vukovara, gradskim ulicama u koloni sjećanja proći će hiljade ljudi iz svih dijelova Hrvatske.

Vukovar je pod opsadom bio 87 dana, a bitka je završila 18. novembra 1991. okupacijom grada koja je trajala do 15. januara 1998. i mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, kojom su Vukovar i druga okupirana mjesta vraćeni u ustavno-pravni poredak Hrvatske.

Po podacima vukovarske bolnice, tokom tromjesečne agresije na Vukovar ranjeno je 1.219 ljudi. U srpske koncentracijske logore odvedeno je oko 7.000 zarobljenika, a iz grada je prognano oko 22.000 Hrvata i ostalih nesrba.

Stotine djece ostalo je bez roditelja, a na popisu nestalih osoba još su 374 osobe kojima se svaki trag gubi u ratnom Vukovaru u jesen 1991.

Ubijeno je 2.717 osoba.