Više od 103.000 korisnika pripadnika boračke populacije već sutra će na račune dobiti redovne mjesečne naknade bez umanjenja, u skladu sa ranijim opredjeljenjem Vlade FBiH i resornog Ministarstva da su ove kategorije prioritet u isplatama iz federalnog budžeta.

Federalno ministarstvo finansija uputilo je danas naloge bankama a korisnici od sutra iste mogu preuzeti.

Riječ je o 83.342 korisnika ličnih i porodičnih invalidnina te 4.809 dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja.

Kada je riječ o demobiliziranim braniocima od početka primjene federalnog Zakona više od 15.600 korisnika je ostvarilo pravo na egzistencijalnu naknadu a za mjesec maj naknade će dobiti 14.646 demobiliziranih branioca starijih od 57 godina, saopćeno je iz Ministarstva.