- Prema informacijama do kojih sam došao, usaglašen je model deblokade računa rudnika u Brezi i Zenici. Time bi se stekli uvjeti da se isplate bruto plaće rudarima za decembar - kaže Sinan Husić, predsjednik Sindikata radnika rudnika u FBiH.

Podsjetimo, 8. januara Porezna uprava FBiH blokirala je račune rudnicima u Brezi i Zenici zbog neplaćenih doprinosa na plaće. Sindikat je zbog toga odlučio da u oba rudnika radnici stupe u štrajk 22. januara, poštujući sve zakonom propisane mjere.