VEZANI TEKST - Predstavio je Damir Marjanović: Je li ovo nova ministrica obrazovanja KS? 

Kako je kazala, o prioritetima svog rada govorit će ukoliko bude izabrana na tu funkciju. 

Prof. dr Husić-Mehmedović je redovna profesorica marketinga na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te direktorica Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu. Obnašala je i funkciju prodekana za nastavu, ali i vodila Centar za odnose s javnošću Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. 

Objavila je više istraživanja u području luksuzne potrošnje, neuromarketinga, životnog stila i kulture u različitim referentnim časopisima kao što su Social Indicators Research, Journal of Business Research, British Food Journal, Journal of Fashion Marketing and Management, South East European Journal of Economics and Business.

Predstavljala je svoja istraživanja na više od 30 međunarodnih naučnih konferencija, uključujući ACR, EMAC i Macromarketing. Članica je Odbora za ekonomske nauke pri Akademiji nauka i umjetnosti BiH.