Dženaza će se obaviti na Gradskom groblju Bare u utorak, 7. jula, u 14.00 sati. Husein Hasanefendić Hus, lider kultne grupe "Parni valjak", je bratić istaknutog slikara, a, kako je rekao za Faktor, zbog trenutne situacije neće moći doći na dženazu.

- Nažalost, svemu dođe kraj. Amidža je bio bolestan duže vremena. I dalje će ostati među nama zahvaljujući svojim djelima. Ostavio je dubok trag u umjetnosti - rekao je Husein Hasanefendić Hus.

Seid Hasanefendić rođen je 25. aprila 1935. godine u Brčkom. Nakon završenog osnovnog obrazovanja u rodnom gradu, došao je u Sarajevo gdje je prvo upisao gimnaziju, a kasnije se prebacio u Srednju umjetničku školu - odsjek za kiparstvo i dekorativno slikarstvo.

Hasanefendić 1962. godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, odsjek grafike, gdje je i diplomirao 1965. godine u klasi profesora Kinerta. Iste godine nagrađen je nagradom za grafiku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Od 1974. godine Hasanefendić je zaposlen na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu (otvorenoj 1972. godine), kao nastavnik grafike i likovne forme, a kasnije kao vanredni i redovni profesor na predmetu crtanje. Od 1979. do 1982. godine bio je šef Katedre za grafiku, a od 1985. do 1990. godine obavljao je dužnost dekana Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Do odlaska u penziju radio je kao redovni profesor na predmetu crtanje.

Također, godinama je bio direktor Umjetničke Galerije Bosne i Hercegovine. Godine 2017. postaje član Bošnjačke Akademije nauka i umjetnosti. Njegova djela se nalaze u brojnim zbirkama, galerijama i muzejima u domovini i inozemstvu, uključujući i Vatikansku galeriju. Dobitnik je velikog broja domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima su Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva (1982), Dvadesetsedmojulska nagrada BiH (1986), Orden zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom (1987)...