Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (VBNMGZ) predstavilo je kampanju "Ja sam Bošnjak!", koja uz podizanje svijesti svih pripadnika ove nacionalne manjine, naglasak ima na informiranju pripadnika bošnjačke nacionalne manjine koji se još nacionalno izjašnjavaju kao Muslimani.

Predstavnici Bošnjaka u Hrvatskoj pozvali su sve Bošnjake da se na predstojećem popisu stanovništva izjasne kao Bošnjaci te da kao svoj maternji jezik naznače bosanski jezik jer tako stječu građanska i politička prava zagarantirana Ustavom Republike Hrvatske.

Armin Hodžić, predsjednik VBNMGZ-a, istaknuo je kako u Hrvatskoj postoji dugogodišnji problem jer se nezanemariv broj pripadnika bošnjačke nacionalne manjine i dalje nacionalno izjašnjava kao Muslimani, što nije registrirano kao nacionalna manjina u Hrvatskoj i time se ne stječu sva prava nacionalne manjine koja im pripadaju, a službeno se ne zabilježi realan broj Bošnjaka.

Uključene sve krovne bošnjačke organizacije

Hodžić je izrazio nadu kako će ovogodišnji popis stanovništva, koji se djelomično provodi online putem aplikacije e-Građani, ukloniti te prepreke. Naveo je podatak kako se na prošlom popisu stanovništva iz 2011. godine oko 9.500 osoba izjasnilo kao Muslimani, a više od 31.000 kao Bošnjaci.

- Kada bismo spojili ove brojeve, dobili bismo puno konkretniji i tačniji statistički podatak o broju Bošnjaka koji žive na području Hrvatske - rekao je Hodžić.

Istaknuo je kako su se u ovu kampanju, koja je službeno započela danas, uključile sve krovne bošnjačke organizacije u Hrvatskoj.

- Pozivamo sve pripadnike bošnjačke nacionalne manjine koji žive u Republici Hrvatskoj da se na predstojećem popisu stanovništva od 13. septembra izjasne kao Bošnjaci koji govore bosanskim jezikom kao svojim maternjim jezikom. Iako su Bošnjaci druga nacionalna manjina po brojnosti, treća po narodnosti u Hrvatskoj, oni nemaju svog predstavnika u Hrvatskom saboru. Predstavlja nas pripadnica druge nacionalne manjine i mislimo da je to poražavajuće - poručio je Hodžić.

Predsjednik Bošnjačke nacionalne zajednice za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju Adis Keranović pozvao je sve građane koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci da se obrate krovnim bošnjačkim udruženjima za pomoć pri online izjašnjavanju na popisu stanovništva.

- Apeliram na sve Bošnjake i Bošnjakinje da se izraze prema svom uvjerenju i da se pri tom činu ne osjećaju neugodno. Ovo je pozitivna kampanja koja za cilj ima pokazati značaj i obim onoga što su Bošnjaci pridonijeli društvu i državi u kojoj žive - kazao je Keranović.

Salih Uremović, predstavnik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Zagrebačke županije i Udruženja veterana Bošnjaka Domovinskog rata, naglasio je kako je 25.000 Bošnjaka sudjelovalo u Domovinskom ratu u obrani Hrvatske, pri čemu je 1.180 dalo život za odbranu suvereniteta Republike Hrvatske.

- Kao Bošnjak i branitelj emotivno doživljavam položaj Bošnjaka u Republici Hrvatskoj, s tim da očekujem da će se situacija nakon ovog popisa stanovništva poboljšati - naglasio je Uremović.

Kemal Bukvić, predsjednik Kulturno-umjetničkog društva Sevdah i član VBNMGZ-a istakao je da je sazrilo vrijeme da Bošnjaci pokažu cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, ali i samima sebi, koliki je njihov doprinos u nauci, kulturi, sportu, politici i svim drugim sferama života.

Kako će se provoditi kampanja

- Moramo poštivati sami sebe kako bi zavrijedili poštivanje svih drugih. Svako dodvoravanje drugom nauštrb vlastitog identiteta vodi u krizu identiteta i njegov nestanak - rekao je Bukvić.

On je istaknuo kako Bošnjaci u Hrvatskoj žive u državi u kojoj u cijelosti mogu izraziti svoj identitet: nacionalni, vjerski i jezični, odnosno kulturni.

Po Ustavnom zakonu Republike Hrvatske, broj izjašnjenih pripadnika nacionalne manjine direktno određuje kapacitet njenih općih i političkih prava te je za budućnost Bošnjaka u Republici Hrvatskoj od izuzetnog značaja nadolazeći popis stanovništva koji će ta prava odrediti, zaključeno je na konferenciji.

Kampanja će se provoditi putem velikih bilboarda, posebno u regijama i mjestima s više Bošnjaka, volonteri će pomagati na terenu, provodit će se putem digitalnih platformi, lecima koji će biti distribuirani, a putem pošte na pojedine adrese dostavljat će se posebno tiskani broj "Bošnjačkog glasa".

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj provodit će se u dvije faze. Prva će se odvijati od 13. do 26. rujna 2021. godine samostalnim popisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-Građani, dok će se druga vršiti na konvencionalan način, putem osobnog intervjua popisivača sa stanovništvom u periodu od 27. rujna do 17. listopada 2021.