Prosječni rast cijena, na godišnjem nivou, zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 6,7%, Alkoholna pića i duhan za 1,9%, Stanovanje i režijski izdaci za 2,0%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 2,4%, Zdravstvo za 0,9%, Prijevoz 13,5%, Rekreacija i kultura za 1,4%, Obrazovanje za 0,2%, Restorani i hoteli za 1,8% te Ostala dobra i usluge za 1,3%.

Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 8,7% te Komunikacije za 0,3%, navodi se u saopćenju Agencije za statistiku BiH.