Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija danas je objekte HBRD Hoteli Ilidža, hotele Terme, Hercegovina, Kristal, Bosna i Austrija isključilo iz sistema vodosnabdijevanja, saopćeno je iz ViK-a. 

- S obzirom na to da privredni subjekti nisu omogućili ulazak radi pregleda zajedničkih i unutrašnjih instalacija ovlaštenom predstavniku davaocu komunalne vodne usluge KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, shodno Zakonu o komunalnoj djelatnosti član 16. stav 1 tačka h) Službene Novine Kantona Sarajevo broj:14/16 i Uredbi o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i i atmosferskih voda član 70. Službene novine Kantona Sarajevo br. 22/16, izvršeno je isključenje navedenih hotela sa vodovodne mreže – navode iz ViK-a.

Također navode kako je i pored navedenih zakonskih akata za pregled zajedničkih i unutrašnjih instalacija navedenih objekata Ministarstvo kounalne privrede izdalo i rješenja za pristup unutrašnjim vodovodnim instalacija korisnika usluge.

- Ovim putem napominjemo da hotel Terme pored snabdijevanja vodom iz sistema kojim upravlja KJKP ViK d.o.o. Sarajevo, se snabdijeva i vodom iz vlastitog vodozahvata iz bušotine AB2, a što je suprotno članom 15. Uredbom o općim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i i atmosferskih voda Službene novine Kantona Sarajevo br. 22/16, te postoji mogućnost sanitarnog ugrožavanja ispravnosti vode kojom se snabdjevaju potrošači i građani Kantona Sarajevo – zaključili su iz ovog preduzeća.