Projekt SF4C finansira Evropska unija i započeo je u januaru 2022. godine. Uključuje 43 partnera koji doprinose ambicioznom cilju da se direktno utječe na najmanje dva miliona građana EU, odnosno na više od 3.000 škola i 600.000 mladih ljudi u 12 zemalja.

SF4C ima cilj motivirati, podržati i omogućiti školama da pruže obroke koji su inovativni, prijateljski prema klimi, zdravi, ukusni, bez otpada i koje odražavaju lokalni identitet.

Cilj studijske posjete je razmjena znanja i dobrih praksi, kako bi se u budućnosti moglo osigurati da svi učenici u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u KS, tokom nastave dobiju zdrav, kvalitetan i organski školski obrok, u skladu sa Manifestom i preporukama "Buy Better Food".

- U protekle dvije u Kantonu Sarajevo godine izvršeni su neophodni građevinski radovi, modernizacija i opremanje kuhinja za prvih 25 škola koje imaju produženi boravak i vlastite kuhinje. Urađena je i edukacija uposlenika - kuhara i uspostava higijenskih standarda po HACCP sistemu. Znamo da ovo nije jednokratna promjena nego dugotrajan i zahtjevan proces. Ovdje nije riječ samo o hrani, već o prilikama za razvoj higijenskih vještina i stavova učenika, zdravih navika i za socijalizaciju. U narednoj godini počinjemo transformaciju od kantina do školskih restorana, i to za 10 škola - izjavila je u svom uvodnom obraćanju na sastanku resorna ministrica Hota-Muminović.

Sarajevo je dobilo status "grada za prijenos najboljih praksi" i na tom putu nas prati i podržava grad Milano, kao grad s najboljom praksom organizacije urbane ishrane u svijetu, saopćio je Press KS.

Tokom četverodnevne posjete ministrica Hota - Muminović je razgovarala s predstavnicima vlasti regija i gradova, menadžmentima školskih zajednica i timovima za podršku uvođenja zdrave prehrane u školske kuhinje. Posjeta uključuje i obilazak najboljih praksi u školama u Beču i Bratislavi, saopćeno je.