U tom istraživanju dr. Berkel dolazi do zaključka da su vrlo ograničene informacije o kontekstu rata u BiH, te da je perspektiva vojnika holandskog bataljona dominantna u razmatranju genocida u Srebrenici, piše beogradski Danas.

Od genocida u Srebrenici, najvećeg ratnog zločina u Evropi poslije Drugog svetskog rata, 11. jula ove godine bit će navršeno 25 godina. Genocid se dogodio na mjestu koje su UN proglasile "sigurnim područjem".

U istraživanju, dr. Berkel ističe da generalni ton u holandskom nastavnom materijalu ukazuje na to da su UN pale na ispitu.

- Unutrašnjopolitičke konsekvence genocida (kao što su objavljivanje Izvještaja NIOD-a i pad vlade premijera Koka) nisu, ili su neznatno navedene. Pažnja je uglavnom usmjerena na poziciju holandskih vojnika, a ne na poziciju žrtava i članova familija - objašnjava dr. Berkel.

U istraživanju se nalazi i nekoliko preporuka, a jedna od njih je da se mora posvetiti više pažnje genocidu i njegovim žrtvama, ali i da se bolje pojasni uloga holandske vlade i vojnika u ratnim područjima.

Dion van den Berg iz PAX-a ukazuje da je gledište holandskog bataljona i vojnika vrlo važno, "ali to sigurno ne bi smjela biti jedina perspektiva koju prezentiramo u srednjim školama".

- Ne, naravno da Srebrenica nije bila sigurna za ljude koji su tamo bili u julu 1995. A istovremeno izdavači knjiga sa nastavnim materijalima odlučuju se upravo za "sigurno područje" tako što u njima izostavljaju mnoga važna pitanja i skoro potpuno negiraju, za Holandiju vrlo bolne, priče preživjelih i članova familija žrtava - kaže Berg u saopćenju PAX-a.

Iz te mirovne organizacije naglašavaju da su spremni da pomognu holandske škole i nastavnike historije u pripremanju i držanju predavanja o Srebrenici.

Također, po mišljenju predstavnika PAX-a, i u BiH se može još mnogo toga poboljšati kad je u pitanju prezentovanje više gledišta o genocidu u Srebrenici.

Narednog juna PAX će promovisati još i knjigu o svojoj 25-godišnjoj solidarnosti sa Srebrenicom koju priprema pisac Chris Keulemans.

Krajem ove godine će, uz podršku PAX-a, ići u premijeru i teatarska produkcija pod naslovom "Opasna Imena". Centralno mjesto u ovoj predstavi zauzima priča Alme Mustafić, kćerke ubijenog Rize Mustafića koji je kao električar radio za holandski bataljon, ukazuju iz PAX-a.

Mirovna organizacija PAX bavi se Srebrenicom već 25 godina, između ostalog kroz podršku preživjelima, kao i Memorijalnom centru u Potočarima. Dion van den Berg iz PAX-a ukazuje da ova organizacija godinama drži predavanja u srednjim školama u Holandiji, kao i da su više puta bili u Srebrenici sa đacima i studentima.

- Svaki put se pokazalo da ti đaci i studenti ne znaju gotovo ništa o Srebrenici. Zato je za nas bilo jako važno da se uradi jedno temeljno istraživanje o tome kako se Srebrenica tretira u nizozemskom obrazovanju - navodi Berg u saopćenju PAX-a.

Inače, na zahtev holandske vlade formirana je komisija koja se bavi preispitivanjem tzv. Kanona holandske historije (50 tema o važnim događajim iz istorije). Berg se nada da će Komisija uzeti u obzir preporuke iz istraživanja PAX-a i da će zahtijevati da se posveti veća pažnja različitim perspektivama o genocidu u Srebrenici.