Zgrada "Sodaso", koja je gotovo potpuno izgorjela tokom protesta u februaru 2014. godine, ponovo bi mogla biti sjedište Vlade Tuzlanskog kantona. Da bi se to ispunilo, potrebno je ispuniti još čitav niz uvjeta, ali osnovni, vlasništvo nad objektom je riješeno.

- Vlada je 2015. godine donijela odluku kojom traži da se, umjesto d. d. Fabrike soli, uknjiži i na ostatak od dvije trećine vlasništva - kaže Zdenka Marijanović, v. d. sekretara Ureda za zajedničke poslove Vlade TK.

Naime, vlasništvo nad jednom trećinom zgrade "Sodaso" već je bilo uknjiženo na Vladu TK, 2010. godine, na osnovu prijenosa prava vlasništva sa Rudnika soli bez naknade.

- Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Tuzla je prvo odbio upis, navodeći da nema zakonskog osnova, odnosno sudske presude. Nakon toga, uložena je žalba Kantonalnom sudu Tuzla u kojoj je navedeno da se na osnovu zakona može steći pravo vlasništva. To je uvaženo te Općinskom sudu vraćeno na odlučivanje, a na osnovu donosene odluke dvije trećine zgrade su u decembru 2019. godine uknjižene na Tuzlanski kanton - kaže Marijanović.

On naglašava da je tuzlanska "Solana" pokušavala da se upiše kao vlasnik nad dvije trećine zgrade, pri tome iskoristivši sve pravne lijekove, tako da je sada situacija čista.

Vlada TK danas je zadužila Ured za zajedničke poslove i Ministarstvo prostornog uređenja da sagledaju situaciju u kojoj se zgrada nalazi, da bi se pristupilo eventualnoj sanaciji.

- Procjene su vršene 2014. godine i po njima je potrebno oko 1,5 miliona KM za adaptaciju zgrade. Sadašnje procjene možda bi išle do dva miliona KM. Ipak, Vlada TK svaki mjesec na ime kirija izdvaja više od 44 hiljade maraka, smatram da bi bilo opravdano da se krene u rekonstrukciju. Od 2014. godine dva i po miliona maraka plaćeno je na ime krija kantonalnih institucija - rekla je Marijanović.

U slučaju da dođe do obnove ove zgrade, ona bi mogla primiti sva kantonalna ministarstva, a samim tim bi prestala potreba za plaćenjem kririje. Hoće li do toga doći i kada ostaje da vidimo.