Predsjedavajuća Zastupničkog doma BiH Borjana Krišto za petak je sazvala hitnu sjednicu donjeg doma Državnog parlamenta. Bit će to druga hitna sjednica u ovom sazivu, a predviđene su dvije tačke dnevnog reda.

Prva tačka je aktuelna situacija u pravosudnima institucijama BiH s akcentom na preporuke Evropske komisije.

Druga tačka dnevnog reda tiče se migrantske krize, odnosno Informacije Vijeća ministara BiH o kontroli i upravljanju prilivom masovnog broja migranata i izbjeglica u BiH s osvrtom na aktuelnu sigurnosnu i humanitarnu situaciju na području Unsko-sanskog kantona.