Na ovoj sjednici bit će razmatran Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo, po hitnom postupku.

Kako je planirano, izmjenama ovog zakona bit će omogućeno sastavljanje ministarstava komunalne privrede i infrastrukture te prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, kao i razdvajanje sadašnjeg Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS u dva ministarstva - za predškolsko, školsko i srednjoškolsko obrazovanje, te za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS.

Članovi Kolegija SKS su danas upoznati sa informacijom prema kojoj će zastupnica Amra Junuzović Kaljić svoj zastupnički mandat nastaviti kao samostalna zastupnica, te biti članica Kluba samostalnih zastupnika u Skupštini KS zajedno sa zastupnicima Damirom Marjanovićem i Damirom Nikšićem.