U okviru projekta "Obilježavanje značajnih datuma događaja i ličnosti 92-95" kojeg realizira Udruženje 1. slavna 111. viteške brigade, u Memorijalnom Centru Novo Sarajevo, za učenike  osnovnih škola održavaju se historijski časovi.

Predavači su učesnici tih događaja, komandanti brigada i bataljona, te komandiri četa. Historijski časovi će biti organizovani u periodu od 19. do 28. novembra ove godine.

Za učenike šest osnovnih škola  "Hrasno", " Grbavica I", "Velešićki heroji", "Malta", "Pofalići" i "Aneks" omogućeno je i da pogledaju ratne eksponate i fotografije.

Ovim se želi očuvati sjećanje na ratni put 1. slavne 111. viteške brigade, kao i podsjećanje na period agresije na državu Bosnu i Hercegovinu.

Općina Novo Sarajevo podržala je projekat Udruženja 1. slavne 111. viteške brigade, navodi se u saopćenju.